Snart tid for valg av årsmøteutsendinger

Lesetid: ca 1 min

Valg av årsmøteutsendinger til Geno foregår digitalt fra 16. november til 1. desember. Alle medlemmer mottar da en link via e-post.

bilde av tillitsvalgte under årsmøtet 2018
Tillitsvalgte under årsmøtet i 2018

Denne går til e-posten som er registrert på foretaket i produsentregisteret, og hvert foretak har èn stemme. Det er ikke mulig å komme med alternative forslag/benkeforslag underveis i valget. Frist for dette var 1. oktober. Det kom ikke inn alternative forslag i perioden.

Her finner du endelig innstilling fra valgkomiteen

Slik gjennomfører du valget:

 1. Les mottatt e-post fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)
 2. Trykk på lenken i e-posten for å avgi din stemme
 3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. Her har du tre muligheter:
  • Stemme på alle årsmøteutsendingene. Da haker du av på alle
  • Stemme på bare noen av årsmøteutsendingene. Da haker du kun av på de du ønsker å stemme på. Resten blir da registrert som blanke stemmer
  • Stemme blankt på alle. Da huker du av på dette alternativet.
 1. Til slutt har du mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan valget er gjennomført. Dette er frivillig.
 2. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det kommer en del påminnelser underveis i valgperioden og vi håper flest mulig går inn og stemmer! Husk å sjekke spam/søppelpostmappen i e-posten. Hvis du ikke har mottatt e-posten, ta kontakt med Agnete Børresen på e-post:   eller på telefon:913 71 198

Les mer om valg av årsmøteutsendinger til Geno her