Riktig bruk av SpermVital gir gode resultater

Lesetid: ca 1 min

Ideen bak SpermVital-sæden er å forlenge livet til spermiene etter inseminasjon, og slik sett skape et større vindu for inseminasjonen. Ved å utnytte denne egenskapen på en best mulig måte vil man også høste klare fordeler.

Det er vel kjent at eggløsningstidspunktet hos kua varierer noe i forhold til de klassiske brunstsymtomene. Noen får eggløsning tidlig og andre sent. Tradisjonelt har man løst denne utfordringen ved å inseminere to påfølgende dager (dobbeltinseminering). Dette er imidlertid både dyrt og arbeidskrevende.

Den beste måten å møte problemstillingen på, er å inseminere tidlig med SpermVital-sæd og ha friske spermier til stede under hele brunsten. Både vitenskapelige studier og praktisk erfaring viser at tidlig inseminasjon med SpermVital gir like god drektighet som dobbeltinseminasjon med ordinære sæddoser.

Vikinggenetics tar i bruk SpermVital

SpermVital-teknologien får stadig nye og fornøyde storfeprodusenter som kunder. De siste årene har vi sett at de finske bøndene har fått øynene opp for den revolusjonerende norske teknologien. Så langt har finnene brukt norsk NRF-genetikk på de røde rasene og spansk eller sveitsisk genetikk når de har ønsket å bruke SpermVital-sæd fra andre raser. I løpet av 2021 vil de også få tilgang på Viking-genetikk med SpermVital.

Gode resultater i Østerrike

Det østerrikske avlsselskapet Genostar har samlet inn data angående bruken av SpermVital. Selskapet har fått analysert tall fra 32 besetninger som har brukt mye SpermVital og som har gode rutiner for rapportering av avlsresultater.

Tallene viste at SpermVital-sæd i gjennomsnitt ga like god drektighet som ordinær sæd, men at det også er store forskjeller. Fra andre markeder vet man at SpermVital brukes på en annen måte enn ordinær sæd. SpermVital-sæden brukes i større grad der hvor bonden er usikker på riktig inseminasjonstidspunkt og likeledes på problemkyr. Derfor er en drektighetsgrad som er lik ordinær sæd et svært godt resultat for SpermVital!

Kampanjepris SpermVital

Fra 1.-31. januar 2021 har vi kampanje på SpermVital, med 50 kr rabatt på pristillegg per dose.

Hvilke fordeler gir bruk av SpermVital?

  • Økt fleksibilitet for valg av insemineringstidspunkt
  • Antall inseminasjoner per brunst kan reduseres
  • Antall inseminasjoner per synkronisert brunst på kviger kan reduseres
  • Inseminasjoner i helger og på helligdager kan reduseres eller unngås helt