Overrekkelse av Avlsstatuetten for 2019 – 11997 Trannmel

Lesetid: ca 1 min

Avlsstatuetten for 2019 ble i starten av desember overrakt oppdrettere av oksene 11997 Trannmel.

Bilde fra prisoverrekkelsen
Overrekkelse av avlsstatuetten for 2019. f.v: Jan Ole Mellby (styreleder), Kristin Malonæs (adm.dir. Geno) og Lars Tranmæl. Foto: Rasmus Lang-Ree.

Avlsstatuetten blir vanligvis overrakt under Genos årsmøte. På grunn av Koronapandemien ble årsmøtet i 2020 holdt digitalt. Derfor har det vært utfordrende å finne noen arena for overrekkelsen. Derfor reiste styreleder Jan Ole Mellby og adm. dir. i Geno Kristin Malonæs hjem til oppdretter for å overrekke prisen.

Tredje eliteokse fra gården

11997 Trannmel er tredje eliteoksen fra gården Bortstu Tranmæl, hos oppdretter Lars Tranmæl. Etter tett kniving med 12027 Storflor, kunne oksen kåres som avlstatuettvinner for 2019.

Det er første avlsverdikjøring etter årsskiftet som avgjør hvilken NRF-okse som får avlsstatuetten for foregående år. 11997 Trannmel og 12027 Storflor lå i toppen gjennom hele året, men i første kjøringen i januar var 11997 Trannmel best og ble kåret til vinner. Avlsverdien ligger nå på 34. Oksen er spesielt sterk på melk, jur, lekkasje og bein og klauver. Svakheten er utmelkingshastighet.

Kårfolket på gården, Synnøve og Torbjørn Tranmæl, leverte i sin tid to okser til Geno som ble eliteokser. 10544 Tranmæl fikk avlsdiplom i 2011 og 10704 Tranmæl i 2012. Torbjørn har alltid vært interessert i storfeavl og har vært både årsmøteutsending og medlem av kontrollkomiteen i Geno. Han følger fortsatt med, og sønnen Lars som nå driver gården ymter om at senior fortsatt har dobbeltstemme når det kommer til oksevalg.

Les statuttene for avlsstatuetten her 

Les mer om avlsstatuettvinneren i Buskap 1-2021, som kommer i post i slutten av januar.

Video av 11997 Trannmel