Over 200 000 genotypa NRF-dyr

Antallet genotypa dyr har passert 200 000 siden Geno startet med genomisk seleksjon. Dyr nr. 200 000 er ei kvige hos Lome Samdrift i Valdres.

Bilde av gården til Lome Samdrift i Valdres.
Genotypa dyr nr. 200 000 er ei kvige hos Lome Samdrift DA på denne flotte plassen i Valdres. Foto: Privat.

Genotyping gir sikrere og bedre kvalitet på avlsverdiene. Dette gir et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning og det har betydning for det sentrale avlsarbeidet med utlisting av de beste avlsemnene.

Stor interesse

Alle som er medlem i Kukontrollen kan bestille genotyping av NRF-hunndyr i besetningen sin. Interessen for å genotype har vært stor siden Geno begynte å tilby dette til produsentene i 2017. 

En milepæl er nådd når det nå er genotypa over 200 000 NRF-dyr.

Genotypa dyr nr. 200 000 fra Valdres

Kvigen 0131 hos Lome Samdrift DA i Lomen i Valdres ble genotypa dyr nr. 200 000. Det er ei kolla kvige som har en samla avlsverdi på 12 og hvor far er 12136 Hauen-PP og morfar er 11923 Laastad.

Hos Lome samdrift har de som mål om å genotype alle kvigekalvene i besetningen. Avlsinteressen er stor hos hoved-driver i samdriften, Svein Lunde. De benytter Geno avlsplan og har besøk av avlsrådgiver to ganger i året. Det varierer noe hvilke egenskaper de vektlegger mest i besetningen, men i hovedsak er det jur og bein. I tillegg prioriterer de kollete okser. Ved å GS-teste dyrene kan de også gjøre sikrere utvalg av de rette dyrene til å inseminere med REDX. Det har resultert i noen flotte kvigekalver etter REDX hos Lome samdrift.

Vi har som mål å GS-teste alle kvigekalver i besetningen, sier Svein Lund som er en av medlemmene i Lome Samdrift i Valdres.

I Buskap nr. 3-2023, som sendes ut i begynnelsen av april, kan du lese mer om Lome Samdrift og GS-testing.

Les om genotyping av NRF-hunndyr.

Bonde med kvige nr. 200K.jpg
Svein Lund sammen med kvige 0131 som er genotypa NRF-dyr nr. 200 000. Foto: Privat.