Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nytt spennende okseutvalg på vei ut i høgsesongen

Lesetid: ca 3 min

Det er totalt valgt ut 25 NRF-eliteokser fra oktober, hvorav 12 er nye. Utkjøringen av sæd starter 4. oktober, og er ute i alle beholdere i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter.

Det er tatt ut totalt 25 okser som skal utgjøre NRF-sortimentet i dunkene utover høsten. Om lag halvparten av disse (12) er helt nye, mens resten har vært tilgjengelige i en periode. Denne gangen var det greit å fylle utvalget, ved at det de innkjøpte oksene generelt har et høgt genetisk nivå i tillegg til at de har fungert greit i produksjonen. De er født i perioden fra februar 2019 til mars 2020.

En av oksene må spesialbestilles via Genos nettbutikk, da den har begrenset sædlager fordi den er slakta (12162 Tvenge).

Høge avlsverdier

I snitt har oksene 34 i samla avlsverdi, men de varierer fra 25 til 47.  Oksen 12172 Dynjo topper lista. Deretter følger flere okser i intervallet 35-40. De er alle generelt gode på mjølk og jur, og utover det har de ulike kvaliteter.

Flere av oksene er noe svake på kalvingsegenskaper. Det er spesielt viktig å merke seg 12174 Langgard-P i tillegg til toppoksen 12172 Dynjo. Begge disse har høg indeks for krysshøyde, noe som ofte henger sammen med en svakhet på kalvingsegenskaper som far til kalv (gir store kalver). Disse bør unngås på kviger og kyr med dårlige kalvingsegenskaper.

Enkeltgener

12 av oksene i denne gruppa er kolla. To av de er homozygote (KK), og gir derfor kun kolla avkom. 10 av de er heterozygote (KH). Ingen av oksene er bærere av de uheldige enkeltgeneffektene AH1 eller BTA8H, men to er bærere av BTA12 (12152 Skattebu og 12162 Tvenge).

Bruker du Geno avlsplan, tas det hensyn til både uheldige enkeltgener og dyrene sine indekser for kalvingsvansker, slik at det ikke planlegges uheldige kombinasjoner.

Les mer om hornstatus og uheldige enkeltgener her

God spredning på avstamning

Det er generelt stort fokus på å ha kontroll på innavlsøkning i NRF-avlen, og dette teller tungt både i forbindelse med innkjøp av kalv (seminokseemner og embryokviger) og ved endelig utvelgelse av avlsdyr. De 25 oksene som nå er tilgjengelig har 21 ulike fedre, 19 ulike morfedre, 20 ulike mormorsfedre og 18 ulike farfedre.

Tilgang på REDX

Det er svært krevende å produsere REDX på unge okser, og derfor vanskelig å ha tilstrekkelig tilbud innen de gjeldende eliteokser. Det er derfor vedtatt en endring på hvordan vi skal distribuere REDX framover. Vi innfører REDX Elite som vil bestå av gode okser som vi anser som populære i markedet. Noen okser er det ikke mulig å sette i produksjon på REDX da de ikke går igjennom godkjenningsprosedyrene. Akkurat nå gjelder dette 12136 Hauen-PP og 12117 Framigard-P.

Utvalget av REDX er i den kommende perioden: 12122 Nylenne, 12123 Lo-P, 12134 Bevrevoll, 12145 Reinbjor-P, 12146 Hamrabue-P, 12152 Skattebu, 12161 Idsal-P, 12163 Fossesholm-P-ET, 12169 Nevland-P og 12173 Hebnes (svært begrenset).

Av SpermVital tilbyr vi 12 ulike okser.

Følgende okser går til kampanjepris i denne perioden: 12132 Roaaker-PP, 12143 Leir, 12162 Tvenge-P, 12166 Gommerud-P-ET og 12181 Fjellvang. Disse har en dosepris på kr. 190,- mot 290,- på ordinær sæd

Se webforedrag med gjennomgang av nytt okseutvalg her

 

Uheldige enkeltgeneffekter

Vi har identifisert tre mutasjoner hos NRF som vi analyserer for. Disse er AH1, BTA8H og BTA12. Ingen av disse gir noen negativ virkning hvis dyret kun er bærer, men gir negativt utslag når kalven får mutasjonen fra både mor og far.  

  • AH1 –  Kan gi dødfødt eller svak/funksjonshemmet kalv (PIRM-syndrom)
  • BTA8H – Kan gi rask embryodød og tidlig omløp
  • BTA12 – Kan gi seint omløp/kasting

Les mer om disse her