Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nye NRF-eliteokser fra desember 2022

Lesetid: ca 3 min

Desemberutvalget av NRF-eliteokser er nå klart. Det består av totalt 25 eliteokser, hvorav 11 er nye.

Utkjøring av sæd starter 28. november, og er tilgjengelige i alle beholdere i løpet av en 6-ukers periode. En av oksene i utvalget er kun tilgjengelig for spesialbestilling i Genos nettbutikk. Dette er 12231 NR Nygarden-PP. 

Om oksegruppen

Gruppen ligger på 38 i gjennomsnitt for samla avlsverdi (per 10.11.22). Den laveste har 25 og det høyeste 52. Utvalget er spesielt sterkt på melk, jur og jurhelse. Det er ingen okser som har under 100 på disse egenskapene. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Oksene har god spredning på slektskap, med 20 ulike fedre og 16 ulike morfedre.

Tre av oksene er etter embryo (merkes med ET i navnet).

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra desember her 

Status enkeltgener

Hele 14 av de 25 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er to homozygot kollete, som vil si at disse kun får kollete avkom. Disse to er 12244 NR Solheimen-PP og 12231 NR Nygarden-PP.

Seks av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. To av disse, 12238 NR Husom og 12236 NR Melsom-ET, er homozygote for B-varianten, og alle avkom etter denne får derfor med seg B-varianten.

To okser er bærer av BTA12 og tre er bærer av AH1. Det er ingen som er bærere av BTA8H eller Iktyose. De tre førstnevnte er mutasjoner som påvirker fruktbarhet/dødfødsler. Sistnevnte er en relativt nyoppdaget recessiv mutasjon hos NRF, som fører til forhorning av huden og som kan være dødelig. Denne har vi nå begynt å manuelt teste oksene for, men det jobbes også for å kunne inkludere denne i den regulære genotypingen på sikt.  

Les mer om Iktyose i denne artikkelen i Buskap 1-22

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for her

REDX-Elite og SpermVital

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet. Denne kategorien kan også bestå av okser som ikke lenger er eliteokser, men fortsatt har høy avlsverdi og som har et lager av REDX (kjønnsseparert NRF-sæd).

Okser som ligger inne i Geno avlsplan som kun er tilgjengelige med REDX (REDX-Elite): 12201 NR Tornes-PP, 12218 NR Grimeland, 12223 NR Hallesby, 12226 NR Feragen, 12241 NR Lie og 12242 NR Jeilane.

NRF-eliteoksene det er tilgjengelig REDX av: 12228 NR Finsland-P, 12235 NR Fivelstad, 12238 NR Husom, 12247 NR Furnes, 12249 NR Flatgaard-P, 12253 NR Solbjor og 12257 NR Risdalen.

Oversikt over alle okser tilgjengelige for bestilling med REDX finner du her

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden: 12211 NR Rem-P, 12219 NR Sundal-P, 12221 NR Storbudal-P, 12229 NR REipa, 12234 NR Norddalen-P, 12237 NR Fjorden. 12239 NR Kleiv-P, 12243 NR Alvstua, 12245 NR Longhodel, 12246 NR Rogheien-P-ET, 12252 Foss-P-ET, 12255 NR Nerby-P og 12259 NR Rognin. 

Webforedrag: NRF-eliteokser fra desember 2022 v/Hans Storlien