Nye eliteokser fra mars 2023

Lesetid: ca 2 min

Årets første eliteokseutvalg er nå klart. Det består av totalt 24 eliteokser, hvorav 15 er nye.

Utkjøringen av sæd starter 13. mars, og oksene er tilgjengelige i alle beholdere i løpet av en seks ukers periode fra utkjøringen starter.  

Om oksegruppen 

Gruppen ligger på hele 41 i gjennomsnitt for samla avlsverdi (per 20.02.23). Den laveste har 25 og den høyeste 49. Utvalget er spesielt sterkt på melk, jur og jurhelse. På melk og jur er det ingen okser som har under 100 i indeks. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden. 

Oksene har god spredning på slektskap, med 19 ulike fedre og 20 ulike morfedre. 

En av oksene er etter embryo (merkes med ET i navnet). En annen okse (12271 NR Ygard) er slaktet, har et svært begrenset lager og er derfor kun tilgjengelig ved spesialbestilling i nettbutikken på geno.no.

Se liste over alle NRF-eliteoksene fra mars her.

Status enkeltgener 

Hele 12 av de 24 NRF-eliteoksene er kollete. Av disse er to homozygot kollete, som vil si at disse kun får kollete avkom. Disse to er 12244 NR Solheimen-PP og 12254 NR Hultgren-PP. 

Fire av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. 12236 NR Melsom-ET er homozygote for B-varianten, og alle avkom etter denne får derfor med seg B-varianten. 12278 NR Volsvangen er bærer av den uønskede E-varianten.  

Det er ingen okser i utvalget som er bærere av BTA8H, BTA12, AH1. Dette er mutasjoner som påvirker fruktbarhet/dødfødsler.  

Les mer om de ulike enkeltgenene vi tester for her 

REDX-Elite og SpermVital 

REDX-Elite er gode okser som vi antar vil være populære i markedet. 

Følgende eliteokser er tilgjengelig som REDX: 12236 NR Melsom-ET, 12244 Solheimen-PP, 12248 NR Lyndi-P, 12253 NR Solbjor, 12257 NR Risdalen, 12258 NR Oksvoll, 12259 NR Rognin, 12265 Smenes-P, 12268 NR Storlien-P og 12285 NR Nordigard-P 

Oversikt over alle okser tilgjengelige for bestilling med REDX finner du her

Utvalget av SpermVital er i den kommende perioden: 12237 NR Fjorden, 12239 NR Kleiv-P, 12256 NR Vuddu,12259 NR Rognin,12262 NR Nordlien-P,12264 NR Klatran-P,12266 NR 12266 NR Bingsholm, 12267 NR Tveiten-P og 12291 NR Hoydal-P.

Webforedrag: NRF-eliteokser fra mars 2023 v/Hans Storlien.