Noen dyr har mistet status for alfakasein

Lesetid: ca 0 min

Det jobbes nå med en forbedring av kvaliteten for alfakasein. Det har medført at noen kyr, som i hovedsak er genotypet før 2019, har mistet status for alfakasein i Geno Avlsplan og Kukontrollen.

Bilde av kvige med gs-merke på beite.
Noen kyr, som i hovedsak er genotypet før 2019, har mistet status for alfakasein i Geno Avlsplan og Kukontrollen. Foto: Turi Nordengen, Geno

Årsaken til dette er at vi har sett at kvaliteten på oppgitt genvarianter for alfakasein ikke er god nok.  Dette fører til at statusen som kyrne har fått på alfakasein har en lavere sikkerhet enn det vi ønsker.

Det jobbes nå med en forbedret metode for avlesing av denne informasjonen. Det er forventet at kyrne som har mistet status for alfakasein får den tilbake etter at arbeidet med kvalitetsforbedringene er ferdig. Det er per i dag vanskelig å anslå når dette blir.

Lese mer om kaseinvarianter her