1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Mange nye og gode NRF-eliteokser fra mai 2021

Lesetid: ca 4 min

Hele 21 av 25 eliteokser fra mai 2021 er nye. Utkjøring av sæd starter fra og med 18. mai, og er ute i alle beholderne i løpet av en 6-ukers periode fra utkjøringen starter.

Bilde av NRF-eliteoksen 12136 Hauen-PP.
En av de nye NRF-eliteoksene denne runden er 12136 Hauen-PP, fra opprdretter Knut Oddvar Hustad, 6165 Sæbø. Foto: Jan Arve Kristiansen

Totalt er det 25 eliteokser med i dette utvalget. Av disse er 21 nye, som betyr at kun 4 okser er med fra forrige utvalg. To av oksene er slaktet (12129, 12137), og det er derfor kun et begrenset sædlager på disse. Disse blir ikke tilgjengelig i beholderne, men må spesialbestilles via nettbutikken.

Mange gode okser

Det var en takknemlig jobb å velge ut eliteoksene denne gangen, da det var mange gode okser å velge blant. Gjennomsnittlig avlsverdi på gruppa er 33, med en variasjon fra 27 til 40. Det er mange okser med jevne profiler, som lett lar seg kombinere med mange kyr.

Profilen i avlsmålet avspeiler seg direkte med høye indekser på egenskapene med høyst vektlegging (mjølkeytelse, jur, jurhelse). Halvparten av oksene er kollete (3 homozygote, 9 heterozygote). En av oksene er bærer av fruktbarhetsdelesjonen (12142) og en av BTA8H (12143). Dersom man har genotypet kvigene/kyrne sikrer bruk av Geno avlsplan at disse ikke brukes på bærere av disse genene.

Slektskap

Oksene har et bredt utvalg av fedre (20 ulike), morfedre (22 ulike) og mormorsfedre (20 ulike). Geno avlsplan sikrer at kviger/kyr og okser som er mer enn 8 prosent i slekt aldri kombineres. Det betyr at alle oksene har et antall kviger/kyr som er uaktuelle å kombinere med ut fra slektskap. Oksen 12117 Framigard-P «topper» denne andelen med at den har 7 prosent slektninger mer for høyt slektskap. Lavest er 12143 Leir med kun 2,5 prosent nære slektninger.

REDX, Sperm Vital og kampanjeokser

Det har vært noen utfordringer med produksjonen av REDX-sæd den siste tiden. Dette betyr at det er et begrenset lager.

Disse NRF-oksene blir tilgjengelig med RedX-sæd: 12123 Lo-P, 12131 Dolmseth-P, 12134 Bevrevoll, 12142 Kantlia, 12145 Reinbjor P , 12146 Hamrabuen, 12163 Fossesholm-P-ET.

Disse NRF-oksene blir tilgjengelige med spermVital-sæd: 12113 Dalsegg, 12116 Sausvatn, 12126 Lundestad-P, 12132 Roaaker-PP, 12133 Snopestad, 12135 Langseth, 12143 Leir, 12144 Myran-P, 12147 Skjelja, 12148 Follestad, 12151 Jostu og 12154 Lomunddal 

Kampanjeokser er: 12129 Gartland, 12132 Roaaker-PP, 12137 Bevre, 12143 Leir og 12145 Reinbjor-P.

Alder på oksene

 

Gjennomsnittlig alder v/innsett som eliteokse (i år)

 

I 2015

Nå (mai 2021)

Eliteoksen

6,2

1,7

Far til oksen

13,1

4,5

Morfar til oksen

15,9

8,9

Mormorsfar til oksen

18,4

12,7

 

Hva ser vi av denne tabellen?

  • Alderen på eliteoksene er betydelig redusert fra 2015 og fram til i dag. Gjennomsnittlig alder på oksene nå er 1,7 år, og den varierer fra 2 år til 1,3 år. Lav alder på oksene er viktig for å øke den avlsmessige framgangen, og variasjonen vi fremdeles ser viser at potensialet ikke er tatt ut.
  • Alle fedrene til eliteoksene stammer nå fra «den nye tida», det vil si fra etter at vi sluttet med avkomsgransking. Fedrene er født i 2016 og 2017. Alder på far er i stor grad et resultat av alder på eliteoksene når de tas i bruk.
  • Morfedrene til disse oksene stammer omtrent 50/50 fra ny (genomisk) og gammel (avkomsgransking) tid, og de varier i fødselsår fra 2007 til 2015. Etter hvert vil gjennomsnittlig alder på morfedre reduseres betydelig.
  • Mormorsfar er i all hovedsak fra avkomsgranskingstiden, med noen få unntak. Det betyr at disse varier i alder fra 17 til 8 år. Oksene 12144, 12148, 12164 er eksempler på okser med korte generasjonsintervall på morsida (omkring 2 år), og har da rukket å få en genomisk eliteokse til mormorsfar.

Dette betyr at hele gevinsten av å gå over til genomisk seleksjon, i form av korte generasjonsintervall, foreløpig ikke er tatt ut i form av økt avlsmessig framgang.

Kaseinvarianter

For de som er spesielt opptatt av ystekvalitet, er det denne gangen en okse med BB-varianten for kappakasein (12163), og 3 okser med den BA- varianten (12154, 12131, 12141). For betakasein har 15 okser A2/A2 varianten, mens 9 har A2/A1-varianten.

 

Presentasjon av NRF-eliteokser fra mai 2021