Landsvinnere melkeproduksjon 2021 fra Tomb VGS

Lesetid: ca 2 min

I år var det VG2-elevene Johannes Tjelmeland fra Leirsund, Sigve Hansen fra Vågaholmen og Emil Urnes fra Fortun fra Tomb videregående skole som ble landsvinnere på melkeproduksjon.

Bilde av årets landsvinnere på melkeproduksjon. Fra venstre: Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad.
Årets landsvinnere på melkeproduksjon. Fra venstre: Johannes Tjelmeland, Leirsund, Sigve Hansen, Vågaholmen, Emil Urnes, Fortun og lærer Tore Framstad. Foto: Tomb VGS

Årets oppgave bestod i å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen fra en besetning som drev økologisk melkeproduksjon. Elevene ble her utfordret til å reflektere over utfordring med beiting og robotmelking sett opp mot debioregelverket. Videre måtte de besvare spørsmål om brunstkontroll og avl og den tradisjonelle oppgaven om landbrukssamvirket.

Årets landsvinnere har levert en ryddig og fin besvarelse. I den første delen setter gruppa søkelyset på de mest sentrale utfordringene besetningen hadde. De tolker tall fra Kukontrollen på en god måte. Foreslåtte forbedringstiltak vitner om god praktisk erfaring fra melkeproduksjon i robotfjøs, forståelse for sammenhengen mellom grovfôrkvalitet og kraftfôrforbruk, og ikke minst utfordringer knytta til beite i robotfjøs.

De har ellers utarbeidet noen oversiktlige økonomiske kalkyler underveis. De viser også god forståelse for bruk av ulike avlsverktøy, og har fått med at landbrukssamvirket er avgjørende for høy selvforsyningsgrad og spredt bosetting.

Gruppas praktiske erfaring kommer veldig godt til syne gjennom store deler av besvarelsen. Dette var avgjørende for at det i år var denne oppgaven fra Tomb som ble kåret til den beste besvarelsen på melkeproduksjon i Husdyrtreff i år.

Husdyrtreff 2021

Husdyrtreff er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Tevlingen arrangeres av Nortura, TINE, Norsvin, Geno og TYR.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.

Du kan lese mer om Husdyrtreff-tevlingen her

På årets husdyrtreff-tevling var 13 skoler og om lag 200 elever påmeldt. De beste besvarelsene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. I år var 15 av besvarelsene på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 besvarelser fra voksenagronomelever.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff! Spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslagene!