1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

KVS-Lyngdal ble landsvinnere i Husdyrtreff for melkeproduksjon

Lesetid: ca 2 min

Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff fra KVS-Lyngdal ble årets landsvinnere i Husdyrtreff for melkeproduksjon.

De to vinnerne som sitter på huk på beite med to kyr i bakgrunnen.
Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff fra KVS-Lyngdal ble landsvinnere i melkeproduksjon i årets Husdyrtreff. Foto: Karoline Tjørhom

Konkurransen, arrangert av TINE, Nortura, Norsvin, TYR og Geno, har vært holdt siden 1981 og inkluderer oppgavesett innen ulike produksjoner som storfe, sau, svin og fjørfe.

Nesten 170 elever fra 13 skoler deltok i årets konkurranse, med totalt 34 besvarelser, inkludert seks fra voksenagronomelever.

Oppgaven om melkeproduksjon

Tradisjon tro må alle som deltar i Husdyrtreff på oppgaven om melkeproduksjon, starte med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen. Da årets besetning drev økologisk og leverte kastrater til slakt, ble likevel vinklingen noe annerledes enn tidligere år. Elevene ble derfor utfordret til å reflektere over om kastrat produksjon var å foretrekke framfor tradisjonell framfôring av okser en slik besetning.

I den andre oppgaven skulle elevene vurdere nytteverdien av uttak og analyse av Kukontrollprøver. Alle skulle videre besøke en besetning å se på hvordan prøveuttaking ble gjennomført. Mange har arbeidet flittig med å beskrive prosessen og engasjementet virker å a vært stort. Vi i juryen syntes det var gledelig å lese alle besvarelsene. Elevene fikk også spørsmål som handlet om avl og samvirke, og til slutt, refleksjoner om dyrevelferdsprogrammet for storfe.

Om årets landsvinnere

Elevene fra KVS-Lyngdal har levert en jevnt over god og ryddig besvarelse. De hadde blant annet mange gode refleksjoner på hva slags måte Dyrevelferdsindikatoren kan påvirke dyrevelferden og forbrukerens villighet til å velge norske kjøtt- og meieriprodukter. Besvarelsen vitner om godt overblikk og forståelse av melkeproduksjonen.

Selia Harboe er 18 år og oppvokst på gård på Haugalandet. Der driver de med melk og sau. Hun har stort tro på samvirket. Drømmen er å overta heimgarden, og å bli rådgiver. Neste år skal hun studere husdyr på Ås.

Sigrid Vaarvik Benninghoff er 18 år og kommer fra gård i Kvilldal i Suldal. Der driver de med melkekyr og sau. Neste år skal hun ta påbygg. Planen er å ta over gården hjemme i framtida.

Vi gratulerer vinnerne!

Om Husdyrtreff

«Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon. 

Elevene jobber med oppgavene i grupper, og den beste besvarelsen levert innen hver produksjon kåres som landsvinner. I tillegg blir det også kåret en skolevinner per skole for den beste besvarelsen som blir levert fra skolen på tvers av produksjon.

Videre kåres også den beste besvarelsen levert av voksenagronomelever på tvers av produksjonene.

Nesten 170 elever fra 13 skoler var påmeldt på årets konkurranse. Vi fikk inn totalt 34 besvarelser. Tolv på melkeproduksjon, syv på svineproduksjon, fem på saueproduksjon, seks på storfekjøttproduksjon og fire på fjørfeproduksjon. I tillegg fikk vi inn seks besvarelser fra voksenagronomelever.

Mer om Husdyrtreff

Husdyrtreffvinnere 2024

  • Storfe – melkeproduksjon: Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff fra KVS-Lyngdal
  • Storfekjøttproduksjon: Martine Lau, Helene Hørsand Bryhn, Lars Havik og Herman Øverby fra Jønsberg VGS
  • Fjørfeproduksjon: Mari Olea Krog, Johannes Kopperud, Sindre Fossum, Vetle Andreas T. Kubberød og Mathis Buer fra Tomb VGS
  • Svineproduksjon: Elias Nevland og Martin Gran fra Tomb VGS
  • Saueproduksjon: Julian Vaberg og Haaken Grindflek fra Storsteigen VGS
  • Beste voksenagronom: Saueproduksjon: Hanne Cecilie Flatjord , Oda Marie Lutterloh, Gerd-Eva Myrvang og Frank Brovold fra Skjetlein VGS