Kampanje "Feltløftet"

Vi ønsker å løfte frem våre inseminører (seminteknikere og veterinærer) som hver dag er ute og gjør en jobb for Geno og for alle dere storfebønder.

Vi synes den jobben fortjener litt ekstra oppmerksomhet og har av den grunn valgt å gjennomføre en kampanje med aktiviteter som skal bidra til å sette fokus på det arbeidet som gjøres, og på inseminørene bak.

- Vi har denne kampanjen for å vise at vi setter pris på den viktige jobben inseminørene gjør.

Aktiviteter

Aktiviteter som er gjennomført, eller som kommer, er blant annet Genopodden-episoder med semintekniker og en med veterinær, besøk i felt, utdeling av materiell, en nominasjon av «din inseminør» og filmsnutter hvor vi følger en inseminør på jobb. Følg med videre i sosiale medier og i Buskap. Kampanjen varer frem til juni.

Veterinærmøte Suldal.png
Møte med veterinærene i Suldal. F.v. Marja Mikkola i SpermVital, veterinær Magne Steine, Klara Bakka og Ingrid Lyngmo. Foto: Cedric Øglænd.

Gladsak fra kundeundersøkelse

I den siste kundeundersøkelsen som Geno hadde ute i mars i år, var det særlig tilbakemeldingen som dere produsenter ga på inseminørene som var det store høydepunktet. Det er svært gledelig å se at inseminørene våre er så godt anerkjent blant dere produsenter. Dette tror vi handler om det gode samspillet dere mellom og de relasjonene dere har skapt. Relasjoner som bygges på tillit, gjensidig respekt, nysgjerrighet og interesse.

Geno sin kundeundersøkelse viser at svært mange produsenter er godt fornøyd med inseminøren sin.

imagecm6i9.png

Har du forresten planlagt beiteslipp med din inseminør?

Inseminering i beitesesongen kan være en utfordring. Mange har kvigene ute på beite på sommeren og synes det er vanskelig med inseminering i den perioden. En fôrhekk med fangfront for fiksering av kviger ved inseminering er en god løsning her. Andre har veldig gode erfaringer med å la de aktuelle kvigene gå med kuflokken denne perioden.

Planlegg derfor å inseminere flest mulig rett før beiteslipp og rett etter hjemkomst. Snakk med inseminøren din og be om råd. Lykke til!

191_Kviger_hos_Hanna_Foto_Eva_Husaas (1).jpg
Brunstige kviger på beite. Foto: Eva Husaas.