Jordbruksforhandlingene: Mer til melk og storfekjøtt

Lesetid: ca 2 min

– Jeg syns det er et tilbud der staten har tatt inn over seg situasjonen i næringa og kravet fra faglaga. De har både funnet løsninger på de ekstraordinære kostnadene, og gitt et betydelig løft i tillegg, sier styrelederen i Geno SA.  

Bilde av styreleder Vegard Smenes utenfor Store Ree
Styreleder i Geno, Vegard Smenes. Foto: Turi Nordengen

– God ramme fra både staten og fra faglaga, har gjort et grundig arbeid med kravdokument, mener Genos styreleder Vegard Smenes.

– Jeg syns det er et tilbud der staten har tatt inn over seg situasjonen i næringa og kravet fra faglaga. De har både funnet løsninger på de ekstraordinære kostnadene, og gitt et betydelig løft i tillegg, sier styrelederen i Geno SA.

Han er tydelig; – Jeg ønsker meg en bedre prioritering av melk og storfekjøtt. Det er tross alt melke- og storfekjøttprodusentene som er garantisten for bruk av areal i hele Norge!

«Statens forhandlingsutvalg vil styrke distriktslandbruket og små og mellomstore bruk, særlig gjennom å styrke gjeldende ordninger med distrikt- og strukturprofil. En variert bruksstruktur og geografisk produksjonsfordeling gir matproduksjon over hele landet, med tilhørende industri og øvrig verdikjede».

– Dette gjenspeiles ikke godt nok i tilbudet fra staten, sier styreleder Smenes, som også minner om at eksempelvis gjødselkostnaden for eng ofte er mellom kr 1000 - 1500 pr dekar med nåværende priser, mot tidligere kr 400 – 700 per dekar. Det betyr med andre ord en merkostnad på ca kr 200 000 ved 300 dekar eng.

Driftstilskudd og økning i målpris

Jordbrukets forhandlingsutvalg krever en økning i målprisen på 36 øre per liter melk fra 1. juli 2022. Det er i tråd med innspillet fra Tine.  Jordbruket krever i tillegg en rekke økninger i tilskudd. Blant annet krever de at driftstilskuddet for både ku- og geitemelk øker med 150 000 kroner per foretak. Disse kravene er ikke fullt ut imøtekommet.

For å styrke melk- og storfekjøttbonden må det ytterligere friske midler til. -Det vil gi fordelen med et styrket distriktslandbruket, slik statens forhandlingsutvalg ønsker. Økte midler til driftstilskudd og midler for å dekke økte kostnader (eks gjødsel, diesel) i melk og storfekjøttproduksjon må til, sier Smenes ,for ei næring som i første rekke representerer distriktslandbruket. En næring som i tillegg står foran store investeringer til løsdriftfjøs. 

– Selv om Geno sine innspill til jordbruksforhandlingene ikke fullt ut har fått gjennomslag, er det gledelig å se at embryo og økt tilskudd til seminreiser er inkludert i tilbudet fra staten, sier Smenes, som understreker at dette er særlig viktig tiltak for langsiktig økonomi, men at det først og fremst er bondens økonomi som er viktigst.  

Les tidligere sak om Genos innspill til jordbruksforhandlingene her

 

Genos innspill til jordbruksforhandlingene 2022

 

NRF og fôreffektivitet

 

Embryo som avlstiltak