Innhold i beholder på Min side

Lesetid: ca 1 min

Fra 1. desember får også du som produsent muligheten til å se innhold i beholder hos inseminøren på «Min side».

Bilde av en beholder bak i bilen til en inseminør
Senere i høst kan du søke opp inseminørens beholder digitalt.

Fra 1. desember får du som produsent tilgang til innhold i inseminørens beholder digitalt. Da kan du logge deg inn på «Min side» øverst på geno.no, søke opp aktuell inseminør og se hvilke doser som er i beholderen. Dette er en funksjonalitet som har vært etterspurt av mange. 

Inseminører fikk tilgang i august og nå har rådgivere også fått tilgang. Vi ønsker å teste løsningen på disse gruppene før det åpnes for produsenter. I tillegg har det vært viktig at inseminørene skal ha muligheten til å gå gjennom og korrigere varebeholdningen slik at det som vises er mest mulig i samsvar med det reelle innholdet.

Spesialbestillinger

Vær oppmerksom på at avlsrådgiverne vil ha muligheten til å se dine spesialbestillinger. Hensikten med dette er at de da har mulighet til å inkludere disse oksene i avlsplanene. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette så har du muligheten til det under «Min profil» på «Min side».

Logg deg inn på «min side» her