Fagmøte: Hvorfor og hvordan produsere sommermelk

TINE, OS ID og Geno arrangerte et digitalt fagmøte 20. juni om hvordan du med god rådgiving og riktige verktøy kan øke lønnsomheten ved å produsere melk i sommermånedene. Fikk du ikke anledning til å delta? Da kan du se det i opptak.

TINE, OS ID og Geno arrangerte et åpent felles digitalt fagmøte 20. juni. Tema var hvorfor og hvordan produsere sommermelk. Med god rådgiving og riktige verktøy kan du øke lønnsomheten ved å produsere melk i sommermånedene.

Tema og foredragsholdere

TINE, Geno og OS ID stilte med hver sin foredragsholder. Her er oversikt over temaene til den enkelte med lenke til selve presentasjonen:

Se opptak av fagmøtet