Hvorfor genotype tvillinger

Lesetid: ca 2 min

Tidligere har vi frarådet å genotype tvillinger. Etter hvert så vi at selv om sikkerheten er noe lavere på tvillinger, er den ikke så lav som først antatt.

Bilde av to kviger som er tvillingsøstrene Annbjørg og Anna.
Tvillingsøstrene Annbjørg og Anna

Da vi startet med genotyping basert på DNA fra øreprøver hadde vi ikke nok kunnskap til å vite om dette ville løse problemet. Vi valgte derfor å opprettholde anbefalingen om ikke å genotype tvillinger. Etter hvert som vi fikk mer erfaring med genotyping av tvillinger så vi at sikkerheten ikke var så lav som vi først fryktet. Derfor endret vi anbefalingen til at vi anbefaler å genotype tvillinger.  

Hvorfor genotype tvillinger? 

Når tvillingkvigekalver blir født og registrert i Kukontrollen, får de tildelt en avlsverdi som baserer seg på et gjennomsnitt av mor og far. De får derfor den samme avlsverdien. Unntaket er hvis den ene er født kollet, mens den andre er født med hornanlegg. Grunnen til det er at kollethet er tillagt en økonomisk verdi i avlsmålet. 

Ved å genotype tvillingsøstre, og alle andre kvigekalver i besetningen, får man kartlagt hva slags egenskaper de faktisk har arvet fra sine foreldre. Det kan være stor forskjell mellom helsøsken. Ved å genotype får man derfor god hjelp til å gjøre riktige valg med tanke på hvilke dyr en bør satse videre på. 

Genotyping av tvillinger

I videoen ovenfor vises et konkret eksempel på genotyping av helsøsken. Tvillingsøstrene Annbjørg og Anna fikk først tildelt den samme avlsverdien når de ble innmeldt i Kukontrollen. Dette er en avlsverdi basert på et gjennomsnitt av mor og far. Etter genotyping endte Annbjørg opp med en genomisk avlsverdi på 7 og tvillingsøster Anna endte opp med en genomisk avlsverdi på 15. Egenskapsprofilene er også ganske forskjellig for de to kvigene, og det har betydning for hvilke okser de senere settes opp med i Geno Avlsplan. Eksemplet viser hvor viktig det er å genotype alle kvigekalver, slik at utvelgelsen av dyr til påsett og det påfølgende oksevalget blir så presist som mulig. 

Genotypingen kan dessverre ikke avdekke om kvigekalver født som tvilling med oksekalver har Freemartin syndrom (er ufruktbare). 

Utlisting av kalv til Geno ved tvilling/trilling 

Selv om resultatene er sikrere enn først antatt, lister vi fortsatt ikke ut tvillinger eller trillinger til genotyping, hverken for seminokseemner eller kviger til embryoproduksjon. Det øyeblikket det registreres en flerlingfødsel blir kalvene automatisk fjernet fra utlistingen, og det blir ikke sendt ut materiell for genotyping av kalven. 

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her

Rabatt på genotyping av NRF-hunndyr

Det koster kun 190 kr å genotype NRF-hunndyr i egen besetning når du bestiller fra og med 1. februar til og med 11. april (ordinær pris: 250 kr).