1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Husdyrkontrollen 125 år: Invitasjon til fagseminar

Lesetid: ca 2 min

Husdyrkontrollen fyller 125 år. I den forbindelse inviteres det til et fagseminar 30. november på Ås hvor vi vil belyse Husdyrkontrollens betydning i norsk melkeproduksjon.

Husdyrkontrollen fyller 125 år og det arrangeres fagseminar for å belyse betydningen den har hatt for blant annet avlsarbeidet på NRF og norsk melkeproduksjon generelt. Foto: Els Korsten.

I år er det 125 år siden de første kontrollforeningene for melkekyr ble etablert i Norge. Det samme skjedde i våre naboland og i Europa for øvrig.

Hvorfor etablere kontrollforeninger?

Bakgrunnen var et behov for å kontrollere melkekyrnes produksjon for å fôre de riktig og avle på de beste kyrne – og oppnå en best mulig økonomi i melkeproduksjonen.

Etter hvert ble kontrollforeningene landsdekkende og siden har Kukontrollen kontinuerlig utviklet seg gjennom disse 125 årene. Målet har vært styring av den enkelte besetning og grunnlag for samvirkeavlen.

Husdyrkontrollens betydning og veien videre

Hva har Kukontrollen betydd for norsk melkeproduksjon gjennom 125 år? Kan Husdyrkontrollen beholde den posisjonen den har hatt fremover i en tid med roboter, sensorteknologi og genteknologi? Dette er tema for fagseminaret som Tine og Geno arrangerer i forbindelse med jubileet.

Fagseminar

Produsenter, forskere og andre interesserte er velkommen til fagseminaret. Deltakelsen er gratis.

Tidspunkt: Torsdag 30. november 2023
Sted: Vitenparken på Campus NMBU, Høgskoleveien 1, Ås

Påmeldingsfristen var 15. november 2023 (ikke lenger mulig å melde seg på)

Program:

Kl. 09:30 Velkommen til «Kukontrollen – 125 år» v/Tone Roalkvam, Tine

- Hva er en Kukontroll, rammer (ICAR) og internasjonalt samarbeid (IDDEN)

Kl. 09:45 Et blikk på Kukontrollen med en antropolog sine øyne v/Lars Risan, UIO

Kl. 10:00 Hvilke verdier og muligheter har datainnsamling gjennom 125 år skapt? Hvor hadde vi vært uten Kukontrollen?

 1. Avlsarbeidet - Håvard M. Tajet, Geno (10 min.)
 2. Forskning
  Dyrehelse - Olav Reksen, NMBU (10 min) og Håvard Nøstebø, Tine (10 min)
  Genetikk - Bjørg Heringstad, NMBU (10 min)
 3. Økonomi og samfunn (10 min)
 4. Ernæring/fóring - Ingunn Schei Tine/NMBU (10 min)
 5. Forvaltning og myndigheter - Julie Enebo Grimstad, Mattilsynet (10 min)
 6. Rådgivning - John Fløttum, Tine (10 min)
 7. Samfunn og omdømme - Lars Risan, UIO (10 min)

Kl. 11:45 Diskusjon/innspill

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12:40 Husdyrkontrollens betydning for utviklingen av norsk melkeproduksjon sett fra eiernes ståsted ved nestleder i Tine, Rolf Øyvind Thune og styreleder i Geno, Vegard Smenes.

Kl. 13:10 Innledning til debatt (ca 5-8 min på hver): «Kan Husdyrkontrollen beholde den posisjonen den har hatt fremover i en tid med roboter,  sensorteknologi og genteknologi?» ledet av Rasmus Lang-Ree, Geno

 • Christian Diskerud Meyer, Melkeprodusent med fortid i IT-bransjen
 • Ådne Skjelstad, Mimiro
 • Håvard Tajet, Geno
 • Anne Cathrine Whist, Tine
 • Alf Odin Olsen, DeLaval

Kl. 14:05 Pause

Kl. 14:20-15:00 Paneldiskusjon

Kl. 15:00 Avslutning/oppsummering og vel hjem

 

Les om verdien av NRF