Gjenvalg på styreleder og nytt medlem i Geno sitt styre

Vegard Smenes ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i Geno 20.-21. mars. Anne Margrethe Solheim Stormo ble gjenvalgt som nestleder og Tommy Skretting ble valgt inn som nytt styremedlem i Geno.

Bilde av nestleder og leder i styret i Geno.
Anne Margrethe Solheim Stormo ble gjenvalgt som nestleder og Vegard Smenes ble gjenvalgt som leder i styret i Geno. Foto: Oda Christensen

Det var 44 av 46 stemmeberettigede tilstede under valget 21. mars på Genos årsmøte. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble gjenvalgt.

Tommy Skretting.jpg
Tommy Skretting fra Varhaug i Rogaland ble valgt inn som nytt styremedlem. Foto: Oda Christensen.

Medlemsvalgte styremedlemmer etter årsmøtet 2023:

Styreleder: Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy - Gjenvalgt som leder
Nestleder og styremedlem: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå - Gjenvalgt som nestleder
Styremedlem: Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne - Ikke på valg
Styremedlem: Tommy Skretting, 4360 Varhaug - Nytt styremedlem
Styremedlem: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen - Gjenvalgt

Ansattvalgte styremedlemmer:
Idar Dombestein, 6730 Davik - Nytt styremedlem
Eli Hveem Krogsti, 2386 Brumunddal - Nytt styremedlem

Vararepresentanter til Styret:

 1. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik - Ny (tidligere 3. vara)
 2. vara: Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora - Ny
 3. vara: Marit Epletveit, 4334 Ålgård - Ny

Øvrige valg ble gjennomført i samsvar med innstillingen fra valgkomitéen i Geno.

Se valgkomiteens innstilling til Genos årsmøte 2023 her

Nytt styre (2).jpg
Det nye styret i Geno f.v.: Anne Margrethe Solheim Stormo, Tommy Skretting, Gunn Randi Finstad, Vegard Smenes, Oddvar Mikkelsen, Eli Hveem Krogsti og Idar Dombestein. Foto: Ingunn Nævdal.

Les mer om styret her.

Aktiv debatt

Engasjerte årsmøteutsendinger delte synspunkter og stilte spørsmål. Her er noen av temaene som ble tatt opp:

 • Positivt at "skuta er snudd" og økonomien er bedre i Geno
 • Skryt til de ansatte for jobben de gjør
 • Eksportsatsingen - må få mer inntjening
 • Kostnaden med inseminering - ikke øke doseprisen mer nå
 • Embryostrategien - ideelt sett skulle det vært tilgang i hele landet
 • Eierinseminering og veterinærdekning - bekymring i nord
 • REDX - positivt at resultatene har blitt så mye bedre
 • Distribusjonsmodell og spørsmål om strategi for private beholdere
 • Omstillingsprosessen - evalueringen må tas hensyn til i videre arbeid og inn i nytt strategiarbeid
 • Medlemsorganisasjonen må bære skuta i lag med de ansatte framover
 • Abonnentsordning i forbindelse med GS-testing - når blir dette klart?
 • Ku og kalv - hvordan jobber Geno med dette?
 • Stort strekk i laget - det må jobbes med å øke avlsinteressen for å sikre salget framover
 • Samarbeidet mellom organisasjonene i landbruket må styrkes
 • Geno-kontakter må velges på årsmøtet
 • SpermVital - hva er planen videre?

Styret og administrasjonen svarte ut spørsmål fortløpende.

I Buskap nr. 4-2023, som sendes ut i posten i slutten av mai, kan du lese mer om årsmøtet i Geno.