Gjenvalg på styreleder og nestleder i Geno sitt styre

Lesetid: ca 3 min

Vegard Smenes ble gjenvalgt som styreleder på årsmøtet i Geno 14.-15. mars. Anne Margrethe Solheim Stormo ble gjenvalgt som nestleder og Lars Egil Hognes ble valgt inn som nytt styremedlem i Geno.

Styremedlemmene står oppstilt ute med noen grønne busker i bakgrunnen.
Styret i Geno etter valget 15. mars: Idar Dombestein, Eli Hveem Krogsti, Lars Egil Hognes, Anne Margrethe Solheim Stormo, Tommy Skretting, Vegard Smenes og Gunn Randi Finstad. Foto: Turi Nordengen.

Det var 44 av 46 stemmeberettigede tilstede under valget 15. mars på Genos årsmøte. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble gjenvalgt.

Medlemsvalgte styremedlemmer etter årsmøtet 2024:

Styreleder: Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy - Gjenvalgt som leder
Nestleder og styremedlem: Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå - Gjenvalgt som nestleder
Styremedlem: Lars Egil Hognes, 7732 Steinkjer - ny
Styremedlem: Tommy Skretting, 4360 Varhaug - Ikke på valg
Styremedlem: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen - Ikke på valg

Ansattvalgte styremedlemmer:

Idar Dombestein, 6730 Davik - Ikke på valg
Eli Hveem Krogsti, 2386 Brumunddal - Ikke på valg

Vararepresentanter til styret:

 1. vara: Agnete Hansen, 9925 Svanvik - Gjenvalgt
 2. vara: Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora - Gjenvalgt
 3. vara: Kjartan Åsnes - Ny

Øvrige valg ble gjennomført i samsvar med innstillingen fra valgkomitéen i Geno.

Se valgkomiteens innstilling til Genos årsmøte 2024 her

Nytt styremedlem

Ole Paulsen fra Stange var innstilt som nytt styremedlem etter Oddvar Mikkelsen som valgte å ikke stille til gjenvalg. Det kom inn benkeforslag på Lars Egil Hognes fra Steinkjer. Hognes ble valg med én stemme mer enn Ole Paulsen.

Årsmøte_Foto Turi Nordengen-36.jpg
Lars Egil Hognes fra Steinkjer er nytt medlem i styret. Foto: Turi Nordengen.

Aktiv debatt

Engasjerte årsmøteutsendinger delte synspunkter og stilte spørsmål. Her er noen av temaene som ble tatt opp:

 • Nedgang i salget på det internasjonale markedet. Spørsmål om sædpriser i de ulike markedene
 • Genredigering - et viktig verktøy som må brukes riktig
 • Opplyse om forskjellen mellom GMO og genredigering. Viktig for omdømmet at ikke forbrukerne er forvirret
 • Bra kampanje på verdien av NRF. Synliggjøre NRF-kua enda mer. Formidle listen over 100-tonnere
 • Ønsker å slå et slag for kombikua. Kjøttet blir nedprioritert
 • Bra med økt nordisk samarbeid
 • Sikre god avlsrådgiving framover for å møte konkurransen fra andre aktører
 • Vi må framsnakke klima. Vise hva vi gjør ute på bygda. Oppfordring om å bruke klimakalkulatoren
 • Doseprisen på hanndyrsæd av kjøttfe må ned for å være konkurransedyktig
 • Viktig å jobbe med avlsinteresse - få med de som ikke bruker avlsplan
 • Tilgjengeligheten av SpermVital må bli bedre
 • Bra med digital kuutstilling, oppfordre til å ta bilder av godkua på beite
 • Positivt med digitale avlsmøter
 • Ser frem til å kunne ta ut prøve til GS-testing ved merking av kalv
 • Bra at det legges opp til å kunne sende inn GS-prøver via tankbilen
 • Er det riktig å dele ut priser/avlsdiplom for avkom etter embryo?
 • Trenger vi å sette i gang alle de dyre prosjektene samtidig?

Styret og administrasjonen svarte ut spørsmål fortløpende.

Fremtidig samarbeid Geno og TYR

Samarbeid Geno og TYR var en egen sak på årsmøtet. Det var noe skepsis rundt en eventuell sammenslåing, og det var ulike meninger om saken. Geno-utvalget i Sørvest kom med et eget forslag til vedtak i saken, som gikk gjennom i årsmøtet, og som hadde fokus på å se på sammenslåing av seminproduksjonen i første omgang, deretter eventuelt sammenslåing av organisasjonene. 

Vedtak: Årsmøtet i Geno SA går inn for at man starter en prosess med mål om tettere samarbeid om seminarbeidet til Geno og TYR, alternativt en full sammenslåing, og utarbeider en avtale på dette. Avtalen må godkjennes av et fysisk årsmøte.

I Buskap nr. 4-2024, som sendes ut i posten i slutten av mai, kan du lese mer om årsmøtet i Geno.