Geno med foredrag på Blæstad-dagen 2021

Lesetid: ca 0 min

Blæstaddagen arrangeres i år 21. oktober. Geno skal holde foredrag om vår satsing innen bærekraftig utvikling og et avlsmål som ivaretar dette.

Prosjektleder Eli Hveem Krogsti  sammen med kviger på beitet.
Prosjektleder Eli Hveem Krogsti leder et stort forskningsprosjekt for enda bedre fôrytnyttelse på NRF-dyra. Foto: Geno

Blæstaddagen arrangeres i år 21. oktober på Landbrukssenteret Blæstad, Vang i Hamar. Bærekraft og lønnsom bruk av husdyrgjødsel og slam er årets tema. Geno skal holde foredrag om vår satsing innen bærekraftig utvikling og et avlsmål som ivaretar dette.

Seleksjon for forbedret fôreffektivitet

I Norge avler vi for lavutslipps NRF-kyr og bærekraftig matproduksjon. Gjennom ny forskning i prosjektet «Seleksjon for forbedret fôreffektivitet hos NRF» ønsker Geno å spisse avlsarbeidet ytterligere i bærekraftig retning. Målrettet avl på fôreffektivitet vil kunne redusere fôrkostandene i mjølkeproduksjonen samtidig som vi reduserer utslipp av metan. Prosjektleder Eli Hveem Krogsti skal fortelle om arbeidet som gjøres på dette området.

I tillegg til det fysiske arrangementet på Blæstad, vil samtlige foredrag også bli streamet.

Påmeldingsfrist både for webinar og fysisk arrangement er 19. oktober.

Du kan lese mer om påmelding og hele programmet her