Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Geno får fortsette bygging av fjøs på Øyer

Lesetid: ca 0 min

Statsforvalteren i Innlandet har etter ny vurdering rundt bygging av kalvefjøs på Øyer omgjort sitt vedtak, og dermed kan Geno fortsette bygging av fjøs.

Geno SA har i byggesaken fremlagt ytterligere informasjon rundt driften. Det er disse opplysningene som ligger til grunn for at Statsforvalteren har kommet til at det omsøkte tiltaket omfattes av LNF-formålet i kommuneplanen.

Statsforvalteren i Innlandet har derfor endret sin klageavgjørelse datert 7. mars 2022.  

– Dette er vi selvsagt veldig glad for, sier administrerende direktør i Geno SA, Kristin Malonæs. – Disse kalvefjøsene er viktige i arbeidet vårt med å sikre god genetikk i vårt avlsarbeid, og vil være et løft i forhold til dyrevelferd. 

Kalvefjøset skal etter planen stå klart i juni 2022. 

Les om Øyer testingstasjon her

 

Saksgangen

På vegne av Geno SA, søkte Borgedal Bygg AS den 9. september 2021 om oppføring av to fjøs og én garasje på eiendommen gnr. 173 bnr. 1 fnr. 1 i Lillehammer kommune. Formålet med søknaden var ønske om å etablere to karantenefjøs for kalver tilknyttet Genos virksomhet. Bygningene har en samlet grunnflate på 1091m2. Eiendommen er fra før ubebygd.
Lillehammer kommune innvilget byggetillatelse for tiltaket den 25. oktober 2021.
Det kom inn en klage fra en nabo på kommunens vedtak. I klagen er det primært anført at tiltaket er næringsvirksomhet og i strid med arealformålet i kommuneplanen.
Statsforvalteren behandlet klagen i vedtak datert 7. mars 2022, og omgjorde kommunens vedtak og avslo byggesøknaden. Bakgrunnen for avgjørelsen var at Statsforvalteren kom til at bygging av fjøs i Geno-regi ikke var omfattet av LNF-formålet i kommuneplanen.
Basert på de nye opplysningene i saken, har Statsforvalteren kommet til at det omsøkte tiltaket omfattes av LNF-formålet i kommuneplanen. Statsforvalteren omgjør derfor sin klageavgjørelse datert 7. mars 2022.