1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Framtidskua NRF

Geno skal gjøre NRF kua mer effektiv ved å forbedre fôrutnyttelse og redusere metanutslipp gjennom avlsarbeidet.

Bilde av Torunn og Hans Petter Aurstad som står ved fôrkarene i fjøset.
Torunn og Hans Petter Aurstad foran fôropptaksutstyret Geno installerte i 2021. De bidrar med verdifull fenotype data på fôrutnyttelse og metanutslipp for framtidas avlsarbeid, i tillegg produserer de "Framtidsmelk" for TINE. Foto: Espen Solli.

Geno har utstyrt 14 melkebesetninger med fôrkar for å registrere individuelt grovfôropptak og GreenFeed for å måle kuas metanproduksjon.

Inn i framtidas avlsmål for NRF

Både metanutslipp og kuas evne til fôropptak er arvelig og det er individuell variasjon i hvor godt dyra utnytter grovfôret. Målet er å inkludere fôrutnyttelse i framtidas avlsmål for NRF og dermed redusere energitapet i form av metanutslipp. Hvis vi kan bedre fôrutnyttelse og redusere metanutslipp gjennom avl, vil det i motsetning til fôringstiltak være varige og kumulative effekter.

Geno og MetanHub prosjektet

Med Genos storstilte satsning på fôrutnyttelse bidrar vi også i det nye MetanHub-prosjektet ledet av TINE. Her skal det gjøres et langtidsforsøk med metanhemmere tilsatt i fôret, og Geno vil kartlegge om det er genetiske forskjeller i kuas respons på metanhemmere i fôr. Vi kan oppnå langvarige effekter på klimagassutslipp ved å gjøre de riktige valgene i avlsarbeidet fremover. Les mer om fôreffektivitetsprosjektet.