Første eliteokseuttak i 2022

Lesetid: ca 4 min

I starten av februar begynner utkjøring av et nytt eliteokseutvalg. Dette utvalget består av totalt 23 NRF-eliteokser. 19 blir tilgjengelig i hele landet og fire okser kun i enkelte områder.

I tillegg til eliteoksene er det fire okser som er i kategorien REDX-elite, det vil si som kun er tilgjengelig med REDX (kjønnsseparert NRF-sæd).

Oversikt over okser tilgjengelige med REDX finner du her

Utkjøringen av sæd starter 7. februar, og er ute i alle beholdere i løpet av seks uker fra utkjøringen starter.

Om oksegruppen

Gruppen har 35 i gjennomsnittlig avlsverdi. I likhet med foregående utvalg er det på ytelse og jureksteriør de har de høyeste indeksene. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Oksene har 18 ulike fedre og 18 ulike morfedre. Oksen 11966 Lora går oftest igjen på farssiden, med tre sønner i utvalget.

Status enkeltgener

Av de 23 eliteoksene er det hele 13 som er kollete. Tre av disse er homozygot kollete (PP i navnet), og får derfor kun kollete avkom.

Vi har nå god oversikt over de genetiske kaseinvariantene til oksene. Det er kappakaseinet som har størst betydning for ystekvalitet og osteutbytte, og det er B-varianten som er ønsket. To av oksene er homozygot for denne varianten (BB) og seks er heterozygot (BA). Ingen bærer med seg den uønska E-varianten.

Ingen av oksene er bærere av BTA8H eller BTA12 (fruktbarhetsdelesjonen). Oksen 12195 NR Draugsvoll-P er bærer av AH1.

Nye NRF-okser med begrenset lager

Det var få nye okser med tilstrekkelig lager å velge blant denne gangen. Derfor er det kun fire av de 19 oksene som går til hele landet, som er nye. I tillegg er det valgt ut fire okser som har et begrenset lager og som derfor kun distribueres i begrensede områder.

Geno avlsplan er tilpasset for å håndtere dette, slik at disse oksene kun vil komme opp i avlsplaner i de områdene der de er tilgjengelig. De vil fordele seg på tre utvalg som er navngitt i forhold til depoet som området dekkes fra (hhv. Store Ree, Hallsteingården og Særheim).

Dette er de fire oksene som er tilgjengelige i enkeltområder:

  • 12201 NR Tornes-PP: Samla avlsverdi (per 14.01.22): 40. Sterke egenskaper: Melk, klauvhelse og jur. Oppdretter: Randi Trondsen og Frank Åsbø, 6443 Tornes i Romsdal. Distribueres på rutene som går ut fra Store Ree, Stange
  • 12203 NR Fallmyr-PP: Samla avlsverdi (per 14.01.22): 34. Sterke egenskaper: Fruktbarhet, bein og jur. Oppdretter: Jelstad Samdrift DA, 8140 Inndyr. Distribueres på rutene som går ut fra Store Ree, Stange
  • 12204 NR Osterhus: Samla avlsverdi (per 14.01.22): 36. Sterke egenskaper: Melk, lynne, jurhelse og kalvingsegenskaper. Oppdretter: Silje Katrin Lunde og Jon Egil Østerhus, 4233 Erfjord Distribueres på rutene som går ut fra Hallsteingård, Trøndelag
  • 12218 NR Grimeland: Samla avlsverdi: 45 Sterke egenskaper: Melk, lynne, jurhelse og eksteriør Oppdretter: Jørgen Naustdal, 6811 Førde Distribueres på rutene som går ut fra Særheim, Rogaland

Ved neste eliteokseuttak skal disse ha fått tid til å opparbeide seg et større lager, slik at de kan distribueres til hele landet. Totalt sett betyr det at det blir flere spennende okser tilgjengelig i markedet, og det bidrar til å redusere generasjonsintervallet slik at avlsframgangen øker.

Forsmak på dynamisk distribusjon av eliteoksesæd

Geno ønsker på sikt å sende ut sæd av NRF eliteokser fortløpende. Dette vil si at vi over tid ønsker å gå bort fra dagens system med fire eliteokseuttak i året.

Dette uttaket er en forsmak på et nytt system som vil være til alles fordel, fordi vi på denne måten har mulighet til å ta i bruk eliteoksene så snart de har begynt å produsere sæd. Dermed trenger vi ikke vente på at de har bygget opp et stort nok lager til å kunne bli fulldistribuert. 

Se oversikten over alle NRF-eliteoksene fra februar 2022 her