Forbedret analyse av fruktbarhetsdelesjon

Lesetid: ca 1 min

Vi har nå forbedret metode for analyse av fruktbarhetsdelesjonen. Dette kan føre til at en del dyr genotypet før 2020 får endret status i kukontrollen i løpet av neste uke.

Bilde av kviger ved fôrbrettet på Store Ree
Alle genotypede dyr får fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen (Fri eller Bærer).

Alle genotypede dyr får fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen (Fri eller Bærer). Den gamle analysemetoden for fruktbarhetsdelesjon hadde en del svakheter. Den er derfor nå endret til en sikrere metode. Dette fører til at en del dyr endrer status fra «Fri» til «Bærer» og omvendt.

Ved hjelp av en ny SNP-chip for NRF har analysen for bærerstatus av fruktbarhetsdelesjon gått fra å ha rundt 3,3% sjanse for feil til under 0,5%. Vi har nå brukt disse nye genotypene og forbedret programvare til å rette opp feil også for dyr som ble genotypet før 2020.  

Denne endringen fører til at en del dyr født før 2020 kan få endret bærerstatus i kukontrollen i løpet av neste uke. For dyr genotypet etter 2020 er det kun dyr som står med ukjent status som får endringer.

Enkeltgener i Geno avlsplan

I Geno Avlsplan er det ikke mulig å planlegge kombinasjoner der både ku og okse er bærer av genetiske defekter (Fruktbarhetsdelesjon – BTA12, BTA8H og AH1). Det betinger at kua er genotypet. Dersom kua ikke er genotypet, blir det sjekket om faren til kua er bærer. I så fall vil ei slik ku ikke bli kombinert med en okse som er bærer.