Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Felles åpent medlemsmøte Geno og TYR

Torsdag 29. februar ble det gjennomført et nytt felles digitalt medlemsmøte angående prosessen rundt fremtidig samarbeid mellom Geno og TYR. Hadde du ikke anledning til å delta? Da kan du se det i opptak.

Styreleder i Geno, Vegard Smenes, og styreleder i TYR, Erling Gresseth. Foto: Agnete Børresen.

Det skal legges frem en anbefaling for fremtidig samarbeid i de respektive organisasjoners årsmøte i mars 2024.

Dette digitale fellesmøtet ble arrangert for å orientere om status for arbeidet og modell for åpen høring.

Møtet ble innledet av daglig leder i TYR, Per-Sigve Lien, administrerende direktør i Geno, Kristin Malonæs, styreleder i Geno, Vegard Smenes og styreleder i TYR, Erling Gresseth.

Positivt og godt møte

Det var ca. 160 som deltok. En stor del av møtet ble brukt til å svare på deltakernes spørsmål og kommentarer. Styrelederne takket for godt engasjement med mange gode spørsmål og konstruktive innspill.

Se opptak av møtet