Vellykket felles digitalt medlemsmøte Tyr og Geno

Mandag 18. desember ble det gjennomført et felles digitalt medlemsmøte for Tyr og Geno. Over 200 engasjerte medlemmer fra begge organisasjoner deltok i møtet som handlet om den pågående prosessen om et eventuelt tettere samarbeid framover.

Styreleder i Geno, Vegard Smenes og styreleder i Tyr, Erling Gresseth er svært fornøyde med engasjementet og innspillene i medlemsmøtet. Foto: Agnete Børresen.

Formålet med medlemsmøtet var å orientere om utredningen som nå blir gjort for å se på hvordan Tyr og Geno kan samarbeide tettere fremover, samt at medlemmene hadde muligheter til å komme med spørsmål, innspill og kommentarer til arbeidet.

Stort engasjement

Temaer som ble reist opp fra medlemmene var behovet for at storfeprodusentene trenger en organisasjon som fremsnakker storfekjøttets sak mot myndigheter og marked, at det er viktig at avlsinteressen gjennom raselagene holdes oppe, samt at markedet sikres den beste genetikken ut fra storfebondens behov til konkurransedyktige priser. Det var høyt engasjement og svært positiv dialog i møtet.

Møte markedet

Begge organisasjoner står overfor behov for videreutvikling for å møte markedet på best mulig måte fremover. Over 75% av Tyr sitt salg i dag går til krysninger på melkekubruket, og det er forventet at dette markedet vil vokse også fremover.

Gode innspill

Styreleder Erling Gresseth i Tyr uttaler «Jeg er svært fornøyd med møtet hvor vi fikk frem mange gode innspill og hvor det ble reist viktige spørsmål til arbeidet. Jeg opplever at vi to organisasjoner står sammen om å produsere norsk mat på norske ressurser, og at vi har et godt grunnlag for å jobbe videre etter dagens møte».

Styreleder Vegard Smenes i Geno uttaler at «Geno og Tyr har en historie med utstrakt og godt samarbeid. Sammen skal vi i dette arbeidet belyse de behovene som storfebonden har fremover og finne de beste og mest helhetlige løsningene for å møte disse. Vi fikk mange gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet».

Arbeidet fortsetter frem til årsmøte i 2024

Organisasjonene vil fortsette arbeidet med å ta frem en anbefaling som etter planen skal legges frem på respektive organisasjoners årsmøte i 2024. Før den tid vil det bli gjennomført ytterligere et åpent digitalt felles medlemsmøte.

Se opptak av møtet