Feed$aved™ – ny egenskap på NRF lanseres internasjonalt

Lesetid: ca 3 min

Geno lanserer avlsverdier for en ny egenskap, Feed$aved™ (måling av vedlikeholdsbehov), slik at våre internasjonale kunder får enda en grunn til å benytte Norsk Rødt Fe (NRF) inn i sine besetninger.

NRF-ku på beite
Feed$aved™ er utviklet og tilpasset særlig det amerikanske markedet med tanke på krysning mellom NRF og holstein.

Avlsverdier for Feed$aved™ ble publisert for det globale markedet 15. mars. Indeksen er et mål på vedlikholdsbehovet til kua. Denne indeksen er utviklet og tilpasset særlig det amerikanske markedet med tanke på krysning mellom NRF og holstein 

Kalkulert på bakgrunn av slaktedata 

Levendevekt for NRF er kalkulert ut fra slaktedata for 1,2 millioner NRF-kyr. Slaktevektene er brukt til å anslå levendevekt ut fra en formel utviklet av Genos avlsforskere. Prediksjonen av levendevekt ut fra slaktevekt har tatt hensyn til alder, laktasjonsnummer, EUROP-klassifisering og fettklasse. Generelt har høye og tynne kyr slaktevekter som utgjør en mindre prosent av levendevekten enn mer muskelsatte kyr med høyere holdpoeng. 

Levendevekt (voksen) har en arvegrad på 0,47 i NRF-populasjonen. Dette betyr at vi raskt kan endre kroppsvekt gjennom avl om det er ønskelig.  

Kustørrelse og kroppsvekt betyr noe 

Større kyr trenger mer fôr for å opprettholde kroppsvekten, så for mange melkeprodusenter rundt om i verden er det interesse for å selektere for mindre kyr.  

NRF-kyrne er mindre enn holsteinkyrne. Dette gjør NRF veldig attraktive fra et fôreffektivitetsperspektiv. En gjennomsnittlig NRF-ku når en voksenvekt på rundt 610 kg, mens en holsteinku når en voksenvekt på 700 kg. Krysninger mellom NRF og Holstein får en gjennomsnittlig kroppsvekt på 655 til 660 kg.  

Genetiske evalueringer av Feed$aved™ 

Internasjonalt blir genetiske evalueringer av Feed$aved publisert i form av såkalt Predicted Transmitting Abilities (PTA), som sier noe om i hvilken grad egenskapen blir overført til avkom. Dette er forskjellig fra måten vi gjør andre genetiske evalueringer for NRF-okser.

Alle andre egenskaper i NRF-avlen blir publisert som standardiserte avlsverdier med en referansepopulasjon satt til 100 og standardavvik på 12 poeng.

I tillegg har PTA for Feed$aved™ en referanse definert som ei ku på 700 kg. Dette gjør det enkelt å tolke oksens PTA for Feed$aved siden denne vil reflektere de antatte innsparinger i fôr når NRF-okser er brukt på ei gjennomsnittlig holsteinku 

Det er forventet at krysningsdøtrene etter de beste NRF-oksene for Feed$aved™-egenskapen spiser 1 kg mindre tørrstoff per dag sammenlignet med renraset holsteinku 

Kan Feed$aved™ være aktuell i Norge også? 

Egenskapen kan også være aktuell for det norske markedet, men dette må først vurderes av styret i Geno. I Norge blir egenskapen i så fall publisert på normal skala med gjennomsnitt 100 og +/- 12 poeng per standardavvik.  

Denne indeksen er utviklet og tilpasset særlig det amerikanske markedet med tanke på krysning mellom NRF og holstein. I en norsk tilnærming vil den trolig inkludere noen flere delegenskaper.