Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Endring i nivå på avlsverdier

Lesetid: ca 2 min

Det kan bli småendringer på nivået på avlsverdier etter neste avlsverdiberegning. Årsaken til dette er retting av feil i skaleringen.

bilde av NRF-okser ved fôrbrettet på Store Ree
Feilen har ikke påvirket rangeringen av dyr med hensyn til avlsverdi.

Geno publiserer avlsverdier som er skalert til et gjennomsnitt på 100 og et standardavvik på 12. Standardiseringen av gjennomsnittet baseres på avlsverdiene til døtre av seminokser som er født 3 til 5 år bakover i tid. Hvilke døtre som inngår i denne skaleringsbasen endres kontinuerlig slik at de eldste kyrne erstattes av yngre dyr.

Oksegrupper og spredning

Standardiseringen av spredningen gjøres ut ifra spredningen i avlsverdiene til genotypede seminokser født 5-12 år bakover i tid som har minst 100 døtre med fenotyper. Hvilke okser som inngår her skiftes kun ut hvert andre år. Før jul bestod gruppen av okser født mellom 1/7-2007 og 1/7-2014. Etter jul bestod gruppen av okser født i perioden 1/7-2009 til 1/7-2016. Planen var at denne endringen ikke skulle tredd i kraft før 1/7-2021, men på grunn av en feil skjedde skiftet 1/1-2021. Utskiftningen av en del gamle okser med yngre okser med lavere sikkerhet på avlsverdiene påvirket spredningen i de publiserte avlsverdiene.

Denne endringen er ikke et problem i seg selv, men tidspunktet for skiftet har gitt oss problemer med å få levere avlsverdier til Interbull. Hvis man gjør endringer i avlsverdiberegningene som gir større endringer i avlsverdier så må dette først leveres i en Interbull testkjøring for godkjenning før det er lov å levere dem til ordinære kjøringer. Vi er derfor nødt til å gå tilbake til oksebasen som ble brukt før jul for å få levere avlsverdier til Interbull.

Hvordan påvirker dette avlsverdiene?

Skiftet av oksebase har hatt effekt på publiserte avlsverdier f.om. 19/1-2021 til og med 6/3-2021.

Feilen er ikke av alvorlig karakter da den ikke har påvirket rangeringen dyr med hensyn til avlsverdi, hverken med tanke på enkeltegenskaper eller samlet avlsverdi. Feilen har kun hatt effekt på hvor langt ut fra gjennomsnittet avlsverdiene sprer seg. Om spredningen øker/minker, samt størrelsen på endringen varierer fra egenskap til egenskap. For samlet avlsverdi fører rettingen av feilen til at positive avlsverdier øker med 2,7 % mens negative avlsverdier faller tilsvarende.