1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Endret pris på gamle norske storferaser

Lesetid: ca 0 min

Pris på gamle norske storferaser ble endret fra 1. januar 2022. Denne er nå redusert med 46 kr for Telemarksfe og andre gamle raser.

Bilde av sædstrå i flytende nitrogen

Etter drøftinger i møter med Landslaget for Telemarksfe har vi kommet fram til å redusere antall produserte doser i produktkalkylen og kan dermed redusere prisen med 46 kr for Telemarksfe og andre gamle raser fra 583 kr til 537 kr per dose, gjeldende fra 1. januar 2022.

De som har betalt for mye i januar får fradrag på neste faktura.  STN (Sidet Trønder- og Nordlandsfe) opprettholdes på kr 320 som tidligere.

Se priser for sæd og inseminering her