Bestill genotyping i god tid før beiteslipp

Lesetid: ca 2 min

Det nærmer seg vår og går raskt mot sommer og beiteslipp. Husk å bestille genotyping i god tid!

bilde av kviger på beite
Husk å bestille genotyping i god tid før beiteslipp. Foto: Eva Husaas

Det nærmer seg vår og de fleste er for lengst ferdig med å planlegge hvilke kviger som skal insemineres før beiteslipp, og hvilke som skal vente til høsten. Noen henter kanskje inn dyr puljevis for inseminering, mens andre har dyra i nærheten og praktiserer inseminering utendørs. Uansett hva slags strategi en bruker er det noe som må være på plass før den dagen insemineringa skal skje, nemlig en avlsplan med oksealternativer.  

Gi avlsplanen best mulig grunnlag 

Geno avlsplan tar seg av oppgaven med å finne gode oksealternativer, men du som produsent kan bidra sterkt ved å gi avlsplanen best mulig grunnlag for utvelgelsen. Ved å genotype dyra får Geno avlsplan viktig info om dyrets egenskaper og potensial. Det er her du legger grunnlaget for fremtidens avlsdyr i din besetning.

Dyr som ikke genotypes får også avlsverdier, men denne er da gjennomsnittet av mor og far(foreldregjennomsnitt). Denne kan avvike betydelig fra dyrets faktiske avlsverdi.  All informasjon fra genotypingen bidrar til å kunne koble sammen de beste kombinasjonene. En avlsplan med dyr som er genotypet gir langt høyere presisjon i å «designe» rett profil på neste generasjon. 

Ved å genotype får du også oppgitt bærerstatus for de tre genetiske defektene vi tester for (BTA8H, BTA12 og AH1). Bærerstatusen finnes i Geno avlsplan under hvert dyr som er genotypet, og avlsplanen sørger for at en bærer av en genetisk defekt aldri blir koblet sammen med en okse som bærer samme defekt.

Bestill genotyping i god tid

Det eneste du trenger å gjøre for å gi Geno avlsplan best mulig datagrunnlag, er å bestille genotyping i Kukontrollen, sette i GS-merket når det kommer med posten, og sende ørevevet i retur. Så fort resultatet er på plass tar Geno avlsplan seg av resten av jobben. Selv om dette er «fort gjort», bør en være ute i god tid. Det er anbefalt å bestille genotyping 10 dager etter kvigekalven er innregistrert i Kukontrollen. På den måten sikrer du at resultatet er på plass i god tid før inseminering. 

Genotyping vil naturligvis gi likt resultat uavhengig av alder på dyret. Hvis du ikke har genotypet dyrene dine enda og du planlegger inseminering i løpet av sommeren/høsten 2021, så er det fortsatt ikke for seint. Bestill genotyping så fort som mulig, så sikrer du at du får satt i GS-merket før dyrene slippes ut. Da er resultatet på plass i god tid før inseminering.

Ved bestilling innen 11.april sikrer du deg også rabatt. Det koster kun 190 kr å bestille genotyping for NRF-hunndyr i kampanjeperioden (ordinær pris: 250 kr). 

Les mer om saken i Buskap 3-2021 som sendes i post fra 26. mars

Les mer om Genotyping av NRF-hunndyr her