Insemineringskurs for veterinærer

Lesetid: ca 4 min

Veterinærer som har fått jobb, prioriteres på kurs, og det er en fordel for kontinuitet i teknikktreningen at det er kort tid mellom kurs og praksis. Årsplan for kurs legges i samarbeid med slakteriene og koordineres med NMBU.

Bilde av kursdeltakere som øver på inseminering på dyr i fjøset.
Praktiske øvelser på insemineringskurs. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Kurset gir teoretisk innføring og praktisk trening i tradisjonell inseminasjonsteknikk.

Insemineringskursene ut 2023 er fulle

Nye kurs legges ut i nov/des

Uke 25: Malvik 
Uke 33: Malvik 
Uke 45: Rudshøgda (fullt)
Uke 48: Malvik (fullt)
Uke 49: Rudshøgda (fullt)

Kursene går over 5 dager. På Nortura Rudshøgda er det 6 kursplasser, på Nortura Malvik 8. Ledige kursplasser tilbys eierinseminører.  

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom forhold vi ikke kan råde over skulle inntreffe, f.eks. begrenset tilgang på dyr, sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll på kursstedet. 

Kursinnhold  

Teori:  
  • Inseminasjonsteknikk 
  • Inseminasjonsutstyr og sædbehandling 
  • Fruktbarhet, brunst og brunstkontroll 
  • Sædprodukt, NRF 
  • Veterinæren som inseminør 
  • Informasjon om Geno, avl- og genetikkselskap 

Praktiske øvelser på organer og levende dyr.  

Organer_ins.kurs.png
Praktiske øvelser ved bruk av organer. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Krav og påmelding 

For veterinærstudenter kreves midlertidig autorisasjon. En forutsetning for kursplass er avtale om jobb som inkluderer inseminering. Kontinuitet i teknikktreningen er viktig for inseminasjonsresultatene, så velg et kurs som gir kortest mulig tid mellom kurs og praksis.  

For jobbdokumentasjon, legges kontaktinformasjon til veterinær/klinikk du skal jobbe for inn i påmeldingsskjemaet, og notér oppstartstidspunkt og forventa varighet av arbeidsforholdet i kommentarfeltet.  

Etter hvert som insemineringskursene blir fulle, fjernes påmeldingsmuligheten. Årsplan for kurs legges i samarbeid med slakteriene og koordineres med NMBU, og nye kurs legges ut rundt årsskiftet. 

Kursets innhold og krav for adgang til kurset er utarbeidet i samarbeid med NMBU. For å få mulighet til å inseminere på storfe, må du derfor delta på hele kurset. Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som må bestås for å få godkjent kurs.  

Inseminering er et håndverk, og av og til kan det være behov for mer trening for å oppnå tilstrekkelig ferdighet. I slike tilfeller kan en være med en inseminør/veterinær i felt. Veterinæren eller inseminøren dokumenterer når tilstrekkelig ferdighet er oppnådd. Eventuelt kan det betales for ekstra trening på slakteriet sammen med en veileder fra Geno før det gis godkjenning. 

Kursavgift

Kursavgiften er kr 15 000,-. Reise og opphold er ikke inkludert. 

Påmelding er bindende når det er tildelt kursplass på et konkret kurs. Påmeldte som ikke møter, avbryter kurset eller ikke blir godkjent ved kursets slutt, må betale full kursavgift. 

Utdanning fra utlandet 

Veterinærer som har tatt sin utdannelse i utlandet må kunne vise til kurs i inseminasjon eller ha gjennomført slikt kurs i regi av Geno for å kunne inseminere storfe i Norge for Geno. Rutinemessig kontroll av inseminasjonsteknikk og orientering om Geno og NRF-avl gjøres før jobbstart. På den måten sikrer vi at de som utfører inseminasjon med Geno-eid sæd har fått nødvendig opplæring i inseminasjonsteknikk og rapportering og norske forhold. 

Spørsmål? 

Spørsmål om kurset og påmelding rettes til Genos kundesenter, tlf. 950 20 600 eller epost: