Insemineringskurs for veterinærer

Lesetid: ca 4 min

Geno arrangerer inseminasjonskurs for veterinærer og for produsenter som ønsker å bli eierinseminører. Veterinærer som har fått jobb, prioriteres på kurs.

Bilde av kursdeltakere som øver på inseminering på dyr i fjøset.
Praktiske øvelser på insemineringskurs. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Kurset gir teoretisk innføring og praktisk trening i tradisjonell inseminasjonsteknikk.

Insemineringskurs 2024

Insemineringskurs andre halvår 2024

Uke Sted Info
33 Malvik Fullt
45 Rudshøgda  
48 Malvik  
49 Rudshøgda  

Klikk på kurset for å komme til påmelding.

Det er 7 kursplasser på Nortura Rudshøgda og 8 på Nortura Malvik. Ledige kursplasser tilbys eierinseminører. Når kursene er fulle, vil påmeldingsmuligheten fjernes.

Kursene går over 5 dager.

Geno tar forbehold om at kurs kan avlyses dersom forhold vi ikke kan råde over skulle inntreffe, f.eks. begrenset tilgang på dyr, sykdom eller andre forhold utenfor vår kontroll på kursstedet.

Kursinnhold  

 
Teori:  
 • Inseminasjonsteknikk 
 • Inseminasjonsutstyr og sædbehandling 
 • Fruktbarhet, brunst og brunstkontroll 
 • Sædprodukt, NRF 
 • Veterinæren som inseminør 
 • Informasjon om Geno, avl- og genetikkselskap 
 • Praktisk avlsrådgiving
Praksis:
 • Praktiske øvelser på organer og levende dyr
 • Sædbehandling og lading av inseminator
Organer_ins.kurs.png
Praktiske øvelser ved bruk av organer. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Krav for påmelding og inseminasjonspraksis

 • Midlertidig autorisasjon eller autorisasjon som veterinær
 • Avtale om jobb som innebærer inseminering
 • Jobbstart innen 6 mnd. 
  For gode resultat er det nødvendig med kurs så nært opp til jobb som mulig.  
 • Skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver/praksisgruppe med bekreftelse på arbeidsforhold og starttidspunkt.
 • Bestått praktisk eksamen ved kursslutt er nødvendig for godkjent kurs.

Inseminering er et håndverk, og av og til kan det være behov for mer trening for å oppnå tilstrekkelig ferdighet. I slike tilfeller kan en være med en inseminør/veterinær i felt. Veterinæren eller inseminøren dokumenterer når tilstrekkelig ferdighet er oppnådd. Eventuelt kan det betales for ekstra trening på slakteriet sammen med en veileder fra Geno før det gis godkjenning.

Kursavgift

Kursavgiften er kr 18 000,-. Reise og opphold er ikke inkludert.

Veterinærforeningen har fått innvilget midler fra Landbruks- og matdepartementet til å gjennomføre «Mentorprosjektet», som har som mål å bedre rekrutteringen til veterinær produksjonsdyrpraksis, ved å senke tersklene for å gå inn i dette yrket. Dette gjøres blant annet ved at prosjektet dekker kursavgiften for deltagere som oppfyller kravene ovenfor.

Påmelding er bindende når det er tildelt kursplass på et konkret kurs. Påmeldte som ikke møter opp, avbryter kurset eller melder seg av kurs mindre enn 6 uker før kursstart, må selv dekke kursavgiften, med mindre det foreligger legeerklæring på årsak til frafall.

Utdanning fra utlandet 

Veterinærer som har tatt sin utdannelse i utlandet må kunne vise til kurs i inseminasjon eller ha gjennomført slikt kurs i regi av Geno for å kunne inseminere storfe i Norge for Geno. Rutinemessig kontroll av inseminasjonsteknikk og orientering om Geno og NRF-avl gjøres før jobbstart. På den måten sikrer vi at de som utfører inseminasjon med Geno-eid sæd har fått nødvendig opplæring i inseminasjonsteknikk og rapportering og norske forhold. 

Spørsmål? 

Spørsmål om kurset og påmelding rettes til Genos kundesenter, tlf. 950 20 600 eller epost: