1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Storfeskolen har fått et nytt kurs!

Genos digitale Storfeskole har nå åpnet for et nytt kurs om fruktbarhet.  "Brunst og brunstatferd" har fått følge av kurset "Faktorer som påvirker fruktbarheten. Se mulighetene!".

Kursene består av korte foredrag med illustrerende bilder og filmsnutter og enkle oppsummeringstester. Linjene trekkes mellom praktiske forhold i fjøset og fysiologi, for forklaringer og som motivasjon til driftsoptimalisering.

Hør kursansvarlig Anne Hege Hunsgard Tajet (veterinær i Geno) fortelle om storfeskolekursene.

Tips produsentene

Kursene kan være en praktisk støtte i fruktbarhetsrådgivingen. Produsentene finner kursene i Genoshop og på Geno sin nettside.

Flere kurs kommer i løpet av året.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.