1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Sommervikar og insemineringskurs

Det ser ut som om mange nå er tidligere ute enn før med å skaffe sommervikar, og det er bra!

Kursdeltakere står rundt et bord og undersøker organer fra ku.
Inseminasjonskursene før sommeren er nå fulle. Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet.

Alle kurs første halvår er nå fulle. 

Kurs for 2. halvår er lagt ut for påmelding. 

Kursavgiften dekkes i 2024

Kursavgiften for veterinærer blir i 2024 dekket av Mentor-prosjektet. Det er håp om at ordningen videreføres, men dette er ikke politisk avklart enda. Et kriterium for kursplass og refusjon av kursavgift, er at det bekreftes at veterinæren har avtale om jobb som inkluderer inseminering, med oppstart innen 6 mnd etter kurs.