Skaff sommervikar i god tid

Trenger du sommervikar eller en ny medarbeider som skal inseminere? Da er det viktig å planlegge i god tid slik at vedkommende får tatt inseminasjonskurs i tide og så nær opp til praksis som mulig.

Geno har avviklet ventelistesystemet og legger nå ut nye kurs for direkte påmelding hvert halvår. Det er 6-8 plasser på hvert kurs. Etterspørselen etter kurs er stor, så tidlig påmelding gir større valgmulighet.  

Se kursoversikt