1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Rapporter på riktig beholder

Vi minner igjen om hvor viktig det er å føre opp riktig beholdernummer ved inseminering og innrapportering.

Innrapportering på riktig beholdernummer er helt avgjørende for at varebeholdningen i den enkelte beholderen oppdateres korrekt. I tillegg har det betydning for tildelingen av okser på ruta og arbeidet med å redusere svinn. 

Kobling mot avlsplan i DHP

Det er en enda en grunn til at det er viktig med riktig beholdernummer. I forbindelse med at Dyrehelseportalen ble koblet mot avlsplan, ligger det inne informasjon om tidspunkt og sted for utlevering av nye okser. Denne informasjonen blir feil dersom det ikke ligger inne riktig beholdernummer.

Nummeret står på beholderen

Beholdernummeret finner du som regel på en merkelapp med en strekkode eller skrevet på beholderen, eller du kan spørre ruteansvarlig på sædruta.

Sjekk at det er riktig beholdernummer

Ta gjerne en ekstra sjekk om du fører riktig nummer ved neste inseminasjon. For dere som bruker flere beholdere, så kan beholdernummeret enkelt endres ved hver inseminering.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.