Økt satsing på embryo som et effektivt avlstiltak

Lesetid: ca 1 min

Geno har nylig hatt en gjennomgang av embryovirksomheten og vedtatt økt satsing på embryo som et avlstiltak.

Det er ingen tvil om at embryo er et svært viktig avlstiltak for NRF. Dette har pågått noen år nå og tiden har vært inne for å se på hva som skal være fokuset framover.

Økt andel innkjøpte kalver fra embryo

En stadig økende andel av aktuelle oksekalver har embryo som opphav. Hele 26 % av innkjøpte oksekalver i perioden august 2021 – februar 2022 kom fra embryo og det er svært gledelig. Embryoproduksjon og antall innlegg har i samme periode økt og vi forventer at andel innkjøpte kalver fra embryo vil øke ytterligere.

Fokusområder

Geno har nylig hatt en gjennomgang av hele embryovirksomheten og vil fremover fokusere på følgende:

1. Øke drektighetsprosenten

Initiere samarbeid mellom embryoveterinærer, produsenter og Geno for å øke drektighetsresultatene etter embryoinnlegg. Vi har en målsetning om 50 % drektighet. Dette er viktig for å sikre størst mulig avlsfremgang og for at produsenter skal få enda bedre utbytte av innlegg.

2. Flere avtalebesetninger

Satsningen på avtalebesetninger vil fortsette og enkelte områder vil styrkes med flere avtalebesetninger for å sikre at embryo blir lagt inn jevnt gjennom året. Jo raskere embryo blir lagt inn etter produksjon jo større avlsmessig fremgang oppnår man.

3. Flere embryo etter de beste kvigene

Embryoproduksjonen på Store Ree vil intensiveres med økt bruk av in vitro fertilisering, dette fører til at man får flere embryo etter de beste kvigene.

4. Flere fødte oksekalver etter embryo

Målsetning over tid er 1000 fødte oksekalver etter embryo pr år. Målet skal nås ved økt drektighetsprosent og økt produksjon.

Les mer om embryovirksomheten i Geno.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.