1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Okser tilgjengelig med REDX til kampanjepris

Lesetid: ca 2 min

Det blir gjort flere tiltak for å bedre den midlertidige situasjonen med lav tilgjengelighet av REDX. Ett av tiltakene er å åpne opp for kjøp av REDX fra fire utvalgte okser til redusert pris.

Geno tilbyr en rabatt på kr. 100,- per dose REDX kjønnsseparert sæd av fire utvalgte okser (12202 NR Hasselberg-P, 12247 NR Furnes, 12249 NR Flatgaard-P og 12265 NR Smenes-P). Dette er alle supre okser med gode verdier.

Rabatten er i forbindelse med sommermelk-kampanjen. Kampanjen starter formelt sett 15. mai, men oksene med rabattpris ble gjort tilgjengelig før for å hjelpe på situasjonen med midlertidig lav tilgjengelighet av REDX.

Andre tiltak:

  • Øker opp igjen produksjonen av kjønnsseparert sæd til fire dager per uke 
  • Vi importerer hannceller av Angus for å ta ned produksjonstrykket på laboratoriet

Sterkt økende salg av REDX i Norge

Sommermelk-kampanjen 2024

Årets sommermelk-kampanje starter altså 15. mai og varer til og med 31. august. 

Vi fortsetter det gode samarbeidet med TINE og MSD Animal Health (tidligere OS ID). Kurven for økt leveranse av melk i sommermånedene går i riktig retning, men det er fortsatt viktig å jobbe for en jevnere melkeleveranse gjennom året. Med digitalt fagmøte, kampanjepris på REDX, åpen dag på Store Ree og en rekke andre spennende aktiviteter, setter vi igjen søkelyset på verdien av mer sommermelk. 

En kvigekalv fra godkua eller kviga som man har stor tro på, vil gi et verdifullt bidrag til ei skikkelig godku om noen år. Ved å inseminere med REDX nå kan man sikre seg gode avkom til framtidig produksjon av sommermelk. 

Takk for at du bidrar med å gjøre kampanjen kjent for våre kunder!

Se opptak av fagmøtet "En vei til økt inntjening"

Kampanjefilen om verdien av sommermelk

Kampanjeoksene

Det er kr. 100,- i rabatt per dose ved kjøp av REDX kjønnsseparert fra disse oksene.

12202 NR Hasselberg-P
12202_nr-hasselberg-p.jpg

12247 NR Furnes
12247_nr-furnes.jpg

12249 NR Flatgaard-P
12249_nr-flatgaard-p.jpg

12265 NR Smenes-P
12265-nr-smenes-p.jpg

Se full oversikt over okser med REDX i nettbutikken