1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Ny distribusjonsbil klar til bruk

Nå er varebilen som skal benyttes til utkjøring i pilotprosjektet "Moderne Per 2.0" klar til bruk.

Varebilen som er dekorert med Geno-logo og bilde av en ku som ligger ute på beite. Bilen er parkert i sola med Mjøsa i bakgrunnen.
Varebilen har fått flott dekor som vises godt på veiene. Foto: Jimmy Marken.

I varebilen er det på plass innredning med alt av tilgjengelig utstyr som trengs for inseminering. Den har også fått to tanker med nitrogen ombord slik at beholdere kan fylles med nitrogen. I tillegg har den fått en veldig fin dekor som gjør den lett synlig langs veiene på sin ferd ut til gårdene.

Varebil_Geno_foto_Jimmy Marken.jpg
Med tanker ombord i varebilden kan sædbeholdere fylles med nitrogen. Foto: Jimmy Marken.

Les mer om pilotforsøk for distribusjon av nitrogen og semin rett hjem på gården