1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Pilotforsøk for distribusjon av nitrogen og semin rett hjem på gården

Lesetid: ca 2 min

Uke 50 i 2023 markerte starten på et pilotforsøk hvor Geno ønsker å teste ut et nytt distribusjonskonsept hvor de med egen beholder får levert nitrogen og seminprodukter helt hjem på gården.

Foto: Jimmy Marken.

Det er et stadig økende antall produsenter som har valgt å gå til innkjøp av egne beholdere. Undersøkelser har vist at disse produsentene ønsker å få levert produkter helt hjem på gården. Dette segmentet er viktig for Geno og vi tester nå ut en løsning for å se hvordan vi kan tilfredsstille våre kunders behov og ønsker.

Starter i det små og utvider gradvis

I første omgang tester vi ut i liten skala for å lære av dette, før vi oppskalerer piloten utover våren og høsten 2024. Forsøket blir gjort i Gausdal og utvides nordover på vårparten. Helt konkret må vi identifisere ønsker og behov, ressursbruk og betalingsvillighet for et slikt tilbud.

Målet er at dette skal være en verdiøkende tjeneste både for Geno og for våre medlemmer og kunder. Vi er spente på hvordan dette blir mottatt av pilotkundene.

Moderne Per_2.0_beholdere.png
Foto: Jimmy Marken.