1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Nå justeres avlsmålet for NRF

Avlsmålet for NRF justeres nå i disse dager. Den første avlsverdiberegningen med justert avlsmål kan gi endringer på rangering av okser samt avlsverdier på besetningsnivå.

Bilde av fin NRF-ku på beite på Jæren
NRF-ku hos Timpelen Ku. Foto: Els Korsten.

Forrige gang det ble gjort en justering av avlsmålet var i juni 2019. Mye har endret seg siden den gangen.

Nye egenskaper og beregninger

Vi har forbedret beregningsmodeller for flere egenskaper, samt utviklet avlsverdier for nye egenskaper som ikke har vært vektlagt i avlsmålet tidligere. Vi overvåker også kontinuerlig hvilken utvikling de ulike egenskapene har. Markedet er også i endring. Økonomiske rammevilkår og teknologier har forandret seg.

Med bakgrunn i disse momentene ser vi at det nå er fornuftig med en ny justering.

Unngå negative sammenhenger

Det nye avlsmålet gir blant annet et høyere tørrstoffinnhold i melk uten å gå utover ytelse, styrket beineksteriør og et mer holdbart jur. Vi forhindrer også den uheldige økningen i levendevekt for NRF som vi har hatt de siste årene, som har en negativ innvirkning på flere andre egenskaper.

Mer informasjon om justert avlsmål kommer i Buskap nr. 2-2023 og på geno.no.