Inseminering med SpermVitalsæd

Lesetid: ca 3 min

SpermVitalsæd bidrar til økt fleksibilitet i forbindelse med inseminering og økt kostnadseffektivitet gjennom forbedret fruktbarhet. Veterinær i Geno, Halldor Felde Berg, gir her en oppfrisking i hensikt og bruk av SpermVitalsæd.

Bilde av Halldor Felde Berg,  veterinær i Geno.
Halldor Felde Berg er veterinær i Geno. Foto: Jan Arve Kristiansen

Utfallet av inseminering avhenger av flere faktorer, blant annet sædkvalitet, metoden for sædprosessering og miljøet i kjønnsorganet hos det inseminerte dyret. Vellykket inseminering hos storfe krever også riktig brunstobservasjon for å kunne anslå riktig tidspunkt for inseminering i forhold til brunst og eggløsning. Også ved inseminering med SpermVital prosessert sæd, er god dyrehelse og riktig brunstobservasjon avgjørende for å lykkes.

Teknologien

SpermVital AS er et datterselskap av det norske avlssamvirket, Geno SA, som har utviklet en prosesseringsteknologi for sæd der spermiene er immobilisert i en alginat-gel før kryokonservering (dypfrysing). Det er vist at SpermVital-teknologien bidrar til beskyttelse av sædcellene mot skader som kan oppstå ved nedfrysning, noe som er vist å medføre en bedring i sædcellekvalitet og lengre levetid etter tining sammenlignet med konvensjonelt prosessert sæd. Immobiliseringen av sædcellene i alginat-gel muliggjør en gradvis frigivelse av sædceller i børen over lengre tid etter inseminering.

Gjøre tidspunktet for inseminering mer fleksibelt

Ved å forlenge tiden der levedyktige sædceller er til stede i børen, kan SpermVital-teknologien gjøre tidspunktet for inseminering mer fleksibelt i forhold til tiden for eggløsning og øke sannsynligheten for befruktning. Følgelig kan bruk av SpermVital-sæd bidra til økt fleksibilitet i forbindelse med inseminering og økt kostnadseffektivitet gjennom forbedret fruktbarhet. Forskning har vist at enkeltinseminering med SpermVital etter synkronisering av kviger med fordel kan utføres tidlig og gi like god fruktbarhet som ved dobbeltinseminering med konvensjonell sæd.

Bedre sædkvalitet for SpermVital-sæd

Det er påvist lik fruktbarhet ved inseminering til normal tid mellom SpermVital-sæd og standard prosessert sæd, selv ved redusert antall sædceller per insemineringsdose i SpermVital-sæden (forskningssammenheng). Laboratorie-undersøkelser av sæden har vist bedre sædkvalitet målt ved bevegelighet, levedyktighet og energiinnhold i SpermVital-sæd sammenlignet med standard sæd, noe som kan forklare hvorfor inseminering med SpermVital-sæd med redusert antall sædceller kan gi like god fruktbarhet som kontrollsæd.

SpermVital-gelen kan påvises i kua 24 timer etter inseminering

SpermVital-teknologien antas å gi økt fleksibilitet når det gjelder tidspunktet for inseminering i forhold til eggløsning. Ved endoskopi (fotografi ved hjelp av en sonde) av børen til kua, viste vi at SpermVital-gelen kan påvises i kua 24 timer etter inseminering (se figur). God bevegelighet og levedyktighet hos sædcellene ble påvist etter inkubering av SpermVital-gel i bør over natt (slakteri-organer). Resultatene indikerer en langvarig frigjøring fra SpermVital-gelen av sædceller av god kvalitet, noe som kan muliggjøre vellykket inseminering over et utvidet tidsvindu hos storfe.

Inseminering med SpermVital-sæd

  • gir anledning til tidlig inseminering uten reduksjon i fruktbarhet
  • resulterer i minst like god fruktbarhet sammenlignet med ordinær sæd
  • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer pr. brunst
  • muliggjør en reduksjon i antall insemineringer ved synkronisert brunst
  • kan bidra til en reduksjon i antall insemineringer i helger og på helligdager
  • utføres med standard insemineringsrutiner og utstyr (vi anbefaler 36-38°C i minimum 1 minutt; sæden insemineres så snart som mulig etter tining)

Børen hos ku.jpg

Foto: Berg et al. (2020). Bilder som er tatt med endoskop i børen til kua; slimhinne fra ku i brunst og uten farget SpermVital (SV)-gel (Kontroll, bilde uten SV-gel); SV-gel farget med blått fargestoff (piler) 3 timer (ku A), 6 timer (ku B), 20 timer (ku C), 24 timer (ku B) etter inseminering.

Har du spørsmål om SpermVital - ta kontakt med Halldor Felde Berg: 

Mer om SpermVitalsæd

 

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.