1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Inseminasjonsstopp ved manglende betaling

Inseminasjonsstopp (leveransestopp) skjer når en kunde har mer enn to fakturaer til inkasso. Kunder som sier de har betalt, og i tillegg vært i kontakt med økonomiavdelingen i Geno, skal ikke nektes inseminering.

Du skal altså ikke nekte kunden leveranse dersom kunden sier at betaling er gjennomført, men ta kontakt med økonomiavdelingen i Geno dersom du er i tvil.

Årsak til leveransestopp

Faktura sendes ut til kunder en gang pr måned, med betalingsfrist innen 12 dager.

Hvis ikke kunden betaler innen forfall, sender vi ut en SMS med oppfordring om å betale innen 14 dager, og varsler samtidig om leveransestopp. Dersom ikke fakturaen blir betalt da, sendes den til inkassoselskapet. Inkassoselskapet ringer kunden, med oppfordring om å betale fakturaen. Hvis kunden ikke betaler, går fakturaen til inkasso.

Hvis kunden har mer enn 2 fakturaer til inkasso, sendes det automatisk ut SMS til alle inseminører som har mer enn 3 insemineringen hos vedkommende kunde det siste året, med beskjed om at vedkommende har leveransestopp.

Hva skjer hvis det insemineres likevel?

Dersom du er hos en kunde og inseminerer, og denne har leveransestopp, går det en melding til økonomi om at det er inseminert hos noen som har leveransestopp. Økonomiavdelingen sender i de fleste tilfellene ut en SMS til vedkommende inseminør om at hen ikke skal inseminere hos vedkommende uten at det er gjort en avtale med økonomiavdelingen.

Oppheving av leveransestopp

Når kunden betaler fakturaene oppheves leveransestoppen, og inseminør får beskjed via SMS om at de kan inseminere hos kunden igjen.

Ikke nøl med å ta kontakt

Kunder som hevder å ha vært i kontakt med økonomiavdelingen, og sier at de har betalt, skal ikke nektes leveranse. Men ikke nøl med å ta kontakt med økonomiavdelingen dersom du er i tvil.