Fra 1. juni er det lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Første avregning etter ny kjøremodell

Vi minner om at ny kjøremodell for veterinærer ble iverksatt 1. september. Vær derfor oppmerksomme på at lønnsavregningen som utbetales nå i oktober er etter ny modell.

For veterinærer ble det innført ny kjøremodell ved inseminasjon 1. september. Vi ønsker i den forbindelse å gjøre inseminerende veterinærer oppmerksomme på at lønnsavregningen som utbetales nå 13. oktober er beregnet etter ny kjøremodell.

Noe du lurer på?

Mer informasjon finner du på vetnett.no og under info for veterinærer og seminteknikere på geno.no.

Dersom du fortsatt har noe du lurer på så kan du ta kontakt med Geno på telefon 950 20 600.

Sykdomskoder for fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk

Vi har fått noen spørsmål om hvilke sykdomskoder som går inn under ordningen fruktbarhetsrelaterte sykdomsbesøk. Det er disse:

331 – Anøstrus 
332 – Brunstsynkronisering 
333 – Bør-, skjede- og egglederbetennelse 
334 – Eggstokkcyster 
340 – Stille brunst 
341 – Symptomløs omløping 
344 – Indusert abort 
780 – Regulær avhorning 
040 – Innlegg av embryo (kun i forbindelse med embryoinnlegg på vegne av Geno)