1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 23.59, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Fokus på verdien av NRF

I Geno har vi nå et ekstra fokus på verdien av NRF. Vi vil synliggjøre den økonomiske verdien ved å velge NRF, løfte frem suksesshistorier og gjennomføre aktiviteter.

Denne fokus-kampanjen skal vare ut året. 

Økonomisk verdi av avlsverdien

Avlsframgang i den enkelte besetning gir økonomisk fortjeneste.

Beregninger viser at ei NRF-ku med ett poeng høyere samla avlsverdi, i gjennomsnitt har potensiale til å gi ca. 200 kr økt fortjeneste pr år. Har kua 10 poeng høyere samla avlsverdi blir fortjenesten ca. 2000 kr.  

Hvis en besetning med 30 kyr, klarer å øke det gjennomsnittlige genetiske nivået med 5 poeng, utgjør det en økt fortjeneste på 30 000 kr pr år. 

Aktiviteter framover

Det vil bli presentert flere økonomiske beregninger framover. Buskap nr. 8 vil være et eget temanummer med artikler som omhandler verdien av NRF. Vi skal ha en digital vandreutstilling i desember og Genopodden vil være særlig aktiv i perioden. Her er det bare å følge med på geno.no, i sosiale medier (#VerdienAvNRF), i mediekanaler nær deg, Buskap og messer m.m. 

Benytt gjerne sjansen når dere er ute hos produsentene til å snakke om kampanjen. Her trenger vi alle gode krefter til å spre det glade budskap.

Les mer om verdien av NRF.