Fire eliteokser i hvert sine områder

Lesetid: ca 1 min

Som en tyvstart på dynamisk utsending av eliteokser er det tatt ut fire eliteokser som distribueres i hvert sine områder. De blir tilgjengelig i hele landet fra mai.

Geno ønsker på sikt å sende ut sæd av NRF eliteokser fortløpende og gå bort fra fire eliteokseuttak i året.

Hvorfor?

Hensikten med dette er å ta i bruk eliteoksene så snart de har begynt å produsere sæd, og ikke vente på at de har bygget opp et stort nok lager til å kunne bli distribuert i hele landet.  

Som en forsmak på dette distribueres det nå fire eliteokser i hvert sine områder. De vil bli tilgjengelige i hele landet fra mai 2022. 

Oksene

 

12201 NR Tornes-PP 

 • Avlsverdi: 40  
 • Sterke egenskaper: Melk, klauvhelse og jur 
 • Oppdretter: Randi Trondsen og Frank Åsbø, 6443 Tornes i Romsdal 
 • Distribueres på rutene som går ut fra Store Ree, Innlandet 

12203 NR Fallmyr-PP 

 • Avlsverdi: 33  
 • Sterke egenskaper: Fruktbarhet, bein og jur 
 • Oppdretter: Jelstad Samdrift DA, 8140 Inndyr 
 • Distribueres på rutene som går ut fra Store Ree, Innlandet 

12204 NR Osterhus 

 • Avlsverdi: 36 
 • Sterke egenskaper: Melk, lynne, jurhelse og kalvingsegenskaper 
 • Oppdretter: Silje Katrin Lunde og Jon Egil Østerhus, 4233 Erfjord 
 • Distribueres på rutene som går ut fra Hallsteingård, Trøndelag 

12218 NR Grimeland 

 • Avlsverdi: 45 
 • Sterke egenskaper: Melk, lynne, jurhelse og eksteriør 
 • Oppdretter: Jørgen Naustdal, 6811 Førde 
 • Distribueres på rutene som går ut fra Særheim, Rogaland 

Se indekser og avstamning til oksene i nettbutikken. 

Les mer om årets første eliteokseuttak.

Tilbake til Nytt for veterinærer og seminteknikere.