1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Digital signering beholderkontrakter og hovedavtale for veterinærer

Lesetid: ca 1 min

Det kommer nå en ny funksjon i Dyrehelseportalen som gjelder veterinærer som inseminerer for Geno. Det må bekreftes at innholdet i hovedavtalen er lest, og de som er ansvarlige for en Geno-beholder signerer beholderavtalen digitalt i DHP.

Alle veterinærer som inseminerer i regi av Geno, må bekrefte at de har lest innholdet av hovedavtalen mellom Geno og DNV. I tillegg må de veterinærene som er ansvarlig for en Geno-beholder, signere for en beholderavtale. Dette ble tidligere gjennomført skriftlig, men vil nå skje via ny funksjonalitet i Dyrehelseportalen.

Denne funksjonen vil bli lagt ut torsdag 29. februar.

Slik fungerer det

I Dyrehelseportalen vil det åpne seg en dialogboks, som ber deg bekrefte at du har lest innholdet i hovedavtalen. De av dere som er ansvarlige for beholder, vil i tillegg får opp et punkt i dialogboksen hvor dere må huke av for signering av beholderavtalen. Det ligger lenker til hovedavtalen og beholderkontrakten i dialogboksen. Vedlegg til hovedavtalen finner du nederst på siden Lønnskoder og avtaler


Dialogboks.JPG
Slik ser dialogboksen ut som vil dukke opp i Dyrehelseportalen når funksjonen er lansert. Alle inseminerende veterinærer vil få opp punktet om hovedavtalene om inseminering av storfe. De som har ansvar for beholder vil i tillegg få opp punktet om digital signering av beholderavtalen.

Bekrefte og signere på nytt

Historiske avtaler vil ikke bli tatt med inn i løsningen, slik at alle må bekrefte at hovedavtalen er lest og signere for eventulle beholderkontrakter på nytt etter lansering. Dyrehelseportalen skal ikke kontaktes for eventuelle spørsmål rundt avtaler og håndteringen av dette. Her ber vi deg vennligst ta kontakt med Geno eller DNV.