Bruk av SpermVital

Her er de siste anbefalingene som gjelder for bruk av SpermVitalsæd.

De ulike sædproduktene dekker ulike behov og kan brukes strategisk i avlsstrategi og av ulike praktiske eller økonomiske hensyn.

SpermVital frigir spermier over 48 timer og kan brukes:

  • Tidlig i brunsten
  • Istedenfor dobbeltinseminering etter synkronisering/hormonbehandling
  • Ved omløp/på problemkyr – men med informasjon om mer usikre resultat

Les mer om SpermVital.