1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

Batchnumrene er nødvendige for korrekt fakturering

Lesetid: ca 0 min

Vi minner her om hvor viktig det er å notere batchnummer ved hver inseminering.

Det er viktig at batchnummeret noteres for hver inseminering. Dette angir om det er brukt vanlig sæd eller f.eks. en RedX- eller SpermVital-dose, og er grunnlaget Geno har for korrekt fakturering.

Batchnummeret kan også i enkelte tilfeller knyttes til forsøk med f.eks. ulik fortynningsvæske og vil da være utgangspunkt for de følgende statistiske beregningene. 

Tilbake til nytt for veterinærer og seminteknikere.