Åpning av nytt oksefjøs i januar 2024

Det nye oksefjøset på Geno sin avlsstasjon på Store Ree i Stange skal etter planen ferdigstilles i november. Selve åpningen blir 19. januar 2024.

Byggingen av det nye fjøset pågår for fullt og det er nå kun detaljer som gjenstår før alt utenomhus er ferdig. Innvendig pågår det montering av innredning og støping av liggeareal og fôrbrett.

Åpning i januar

Bygget skal etter planen ferdigstilles 1. november, men selve åpningen blir 19. januar. Da er oksene flyttet inn og har fått tid til å bli vant til sine nye omgivelser. Det bygges også et visningsrom hvor besøkende kan få se okser bli presentert og hvor det er innsyn i fjøset.

På åpningsdagen er alle interesserte velkommen. Det blir høytidelig åpning, kulturelle innslag og enkel bevertning. Programmet for dagen vil bli annonsert i god tid. Har du lyst til å delta på åpningen så sett av datoen i kalenderen allerede nå. 

Genos nye oksefjøs tar form.