1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

8. Brunst og inseminering kjøttfe

Lesetid: ca 1 min

I denne episoden av Genopodden er temaet kjøttfe, brunst og inseminering. Både på ammeku og i melkeproduksjon.

Bilde fra studio for Genopodden.Fra venstre: Mari Bjørke, Kristian Hegglund, Per Kristian Groseth og Rasmus Lang-Ree.
Fra venstre: Mari Bjørke, Kristian Hegglund, Per Kristian Groseth og Rasmus Lang-Ree.

Dagens gjester i Genopodden er praktiserende veterinær Per Kristian Groseth og fagansvarlig avl i TYR, Kristian Heggelund.

Brunstsignalene på kjøttfe og melkeku er ganske like, men de er ikke alltid like tydelige på alle kjøttfe, så her er viktig å kjenne hvert enkelt dyr. Ikke glem kveldsrunden i fjøset, om du ikke rekker alle de andre anbefalte brunstrundene, sier Per Kristian Groseth. Det er da du oppdager brunstene du ikke har sett ellers! Ammekubøndene har også konsulenter i fjøset, med de unge oksekalvene som flokker seg rundt de som viser brunst.

Bruker du semin, kan du også velge det beste og velge ulike okser til ulike dyr i flokken, forteller dagens gjester i Genopodden.

Du bør tenke gjennom hva avkommet skal brukes til før du lager avlsplanen og inseminerer, forteller Kristian Heggelund. Planlegg okser og raser etter hva slags sluttprodukt du vil ha, det gjelder både i ren ammekuproduksjon og i melkeproduksjonen. Skal du levere til kjøttproduksjon eller skal du ha et attraktivt mordyr til ammekuproduksjon? Husk også å være nøye med hvilke okser du benytter på kviger av NRF, Angus har lavest kalvevekt og kan brukes på NRF-kviger.

Mineraler til ammeku er også viktig for å sikre kalvens vitalitet ved fødsel og sikre at kuas syklus kommer i gang igjen, og dette er det særlig viktig å være oppmerksom på når du ikke gir kraftfôr.